Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập (tiếp) trang 128

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập (tiếp) trang 128. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính (theo mẫu)

Mẫu: (3+frac{4}{5}= frac{3}{1}+frac{4}{5}= frac{15}{5}+frac{4}{5} = frac{19}{5})

Ta có thể viết gọn như sau: (3+frac{4}{5}= frac{15}{5}+frac{4}{5} = frac{19}{5})

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập (tiếp) trang 128

a.  (3+frac{2}{3})           b. (frac{3}{4}+5)        c. (frac{12}{21}+2)

Trả lời:

a. (3+frac{2}{3}= frac{3}{1}+frac{2}{3}= frac{3 times 3}{1 times 3}+frac{2}{3}= frac{9}{3}+frac{2}{3}=frac{11}{3})

Viết gọn : (3+frac{2}{3}= frac{9}{3}+frac{2}{3}=frac{11}{3})

b. (frac{3}{4}+5 = frac{3}{4}+ frac{5}{1}= frac{3}{4}+ frac{5 times 4}{1 times 4 }=frac{3}{4}+ frac{20}{4}=frac{23}{4})

Viết gọn: (frac{3}{4}+5 =frac{3}{4}+ frac{20}{4 }=frac{23}{4})

c. (frac{12}{21}+2 = frac{12}{21}+frac{2}{1}=frac{12}{21}+frac{2 times 21}{1 times 21}= frac{12}{21}+frac{42}{21}=frac{54}{21})

Viết gọn: (frac{12}{21}+2 = frac{12}{21}+frac{42}{21}=frac{54}{21})

Bài tập 2: Tính chất kết hợp:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

((frac{3}{8}+frac{2}{8}))+ (frac{1}{8}) = …;         (frac{3}{8}) + ((frac{2}{8}+frac{1}{8}))  =

     ((frac{3}{8}+frac{2}{8}))+ (frac{1}{8})  ….(frac{3}{8}) + ((frac{2}{8}+frac{1}{8}))  

Trả lời:

((frac{3}{8}+frac{2}{8})+ frac{1}{8} = frac{3 + 2}{8} + frac{1}{8} = frac{5}{8}+frac{1}{8} = frac{5+1}{8} = frac{6}{8}) ;                   

$frac{3}{8} + (frac{2}{8}+frac{1}{8})  = frac{3}{8} + frac{3}{8} = frac{6}{8}$

Hai tổng đều bằng $frac{6}{8}$ nên:

((frac{3}{8}+frac{2}{8}))+ (frac{1}{8})  = (frac{3}{8}) + ((frac{2}{8}+frac{1}{8}))  

Tính chất kết hớp: Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

Bài tập 3: Một hình chữ nhật có chiều dài (frac{2}{3})m, chiều rộng (frac{3}{10})m….

Một hình chữ nhật có chiều dài (frac{2}{3})m, chiều rộng (frac{3}{10})m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Trả lời:

Nửa chu vi của hình chữ nhật = chiều dài + chiều rộng.

Hình chữ nhật có chiều dài (frac{2}{3})m , chiều rộng (frac{3}{10})m áp dụng công thức bên trên.

Nửa chu vi hình chữ nhật  là:

(frac{2}{3}) + (frac{3}{10}) = (frac{2 times 10}{3 times 10}) + (frac{3 times 3}{10  times 3}) = (frac{20}{30}+frac{9}{30}= frac{29}{30}) (m)

                                 Đáp số: (frac{29}{30}) m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button