Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập – Tìm số trung bình cộng

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập – Tìm số trung bình cộng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a. 96; 121 và 143.     

b. 35; 12; 24; 21 và 43

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập – Tìm số trung bình cộng

Trả lời:

a. 96; 121 và 143

  • Tổng của ba số là: 96 + 121 + 143 = 360
  • Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là: 360 : 3 = 120

b. 35; 12; 24; 21 và 43

  • Tổng của bốn số là: 35 + 12 + 24 + 21 + 43 = 135
  • Số trung bình cộng của 35; 12; 24; 21 và 43 là: 135 : 5 = 27

Bài tập 2: Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người,….

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Trả lời:

Tổng số người tăng thêm của xã đó trong 3 năm liền là: 

              96 + 82 + 71 = 249 (người)

Trung bình mỗi năm dân số của xã tăng thêm là: 

              249 : 3 = 83 (người)

                    Đáp số: 83 người

Bài tập 3: Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130 cm,….

Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130 cm, 136 cm,134 cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời:

Tổng chiều cao của 5 học sinh là:

 138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 cm.

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em là:

         670 : 5 = 134 cm

             Đáp số: 134 cm

Bài tập 4: Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu,…

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Trả lời:

Năm ô tô đầu chuyền được số tạ thực phẩm là:

           5 x 36 = 180 (tạ).

Bốn ô tô sau chuyển được số tạ thực phẩm là:

           4 x 45 = 180 (tạ).

Tổng số thực phẩm mà 9 ô tô vận chuyển được là:

           180 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình mỗi ô tô vận chuyển được số tạ thực phẩm là:

            360 : 9 = 40 (tạ) = 4 (tấn).

                                Đáp số: 4 tấn.

Bài tập 5: a. Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

a. Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b. Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Trả lời:

a. Gọi số cần tìm là x.

Theo đề bài, ta có: (x + 12) : 2 = 9.

Vậy tổng của hai số là: x + 12 = 9 x 2 = 18.

Vậy số cần tìm là: x = 18 – 12 = 6.

Đáp số: x = 6.

b. Gọi số phải tìm là y.

Theo đề bài, ta có: (y + 30) : 2 = 28.

Vậy tổng của hai số là: y + 30 = 28 x 2 = 56.

Vậy số cần tìm là: y = 56 – 30 = 26.

Đáp số: y = 26.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button