Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập – Tính chất kết hợp của phép cộng

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập – Tính chất kết hợp của phép cộng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính tổng:

a. 2814 + 1429 + 3046

    3925 + 618 + 535

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập – Tính chất kết hợp của phép cộng

b. 26387 + 14075 + 9210

    54293 + 61934 + 7652

Trả lời:

Bài tập 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 96 + 78 + 4

    67 + 21 + 79

    408 + 85 + 92

b. 789 + 285 + 15

    448 + 594 + 52

    677 + 969 + 123

Trả lời:

a. 96 + 78 + 4 = (96 + 4) + 78 = 100 + 78 = 178

    67 + 21 + 79 = 67 + (21 + 79) = 67 + 100 = 167

    408 + 85 + 92 = (408 + 92) + 85 = 500 + 85 = 585

b. 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15) = 789 + 300 = 1 089

   448 + 594 + 52 = (448 + 52) + 594 = 500 + 594 = 1 094

    677 + 969 + 123 = (677 + 123) + 969 = 1 769

Bài tập 3: Tìm x:

a. x – 306 = 504;

b. x + 254 = 680.

Trả lời:

a. x – 306 = 504                          b. x + 254 = 680

              x = 504 + 306                              x = 680 – 254

              x = 810                                         x = 426

 Đáp số:  x = 810                            Đáp số: x = 426

Bài tập 4: Một xã có 5 256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người…

Một xã có 5 256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi:

a. Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

b. Sau hai năm dân số của xã đó có bao nhiêu người?

Trả lời:

a. Số dân tăng thêm của xã đó sau hai năm là:

            79 + 71 = 150 (người)

b. Hai năm sau số dân của xã đó là:

           5256 + 150 = 5 406 (người)

                      Đáp số: a. 150 người

                                b. 5406 người

Bài tập 5: Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình….

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

P = ( a + b) x 2 (a, b cùng một đơn vị)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a. a = 16cm, b = 12cm;

b. a = 45m, b = 15m.

Trả lời:

a. Với  a = 16cm, b = 12cm thì chu vi hình chữ nhật là:

               P = (16 + 12) x 2 = 56 cm

b. Với a = 45m, b = 15m thì chu vi hình chữ nhật là:

               P = (45 + 15) x 2 = 120 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button