Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 100

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 100 . Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = …cm2            84600cm2 = …..dm2    

13dm2 29cm2  = cm2     300dm2 = … m2

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 100

10km2 = … m2                  900000m2 = ….km2

Trả lời:

Gợi ý: Ta có : 1km2 = 1000000m2    và  1m2 = 100dm2    1dm2 = 100cmnên ta điền các số thích hợp vào chỗ trống như sau:

Kết quả:

530dm2 =  53000cm2            84600cm2 =  846dm2     

13dm2 29cm2  = 1329cm2     300dm2 =   3m2             

10km2 =  10000000m2              900000m2 =  9km2

Bài tập 2: Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

a. Chiều dài 5km, chiều rộng 4km.

b. Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km.

Trả lời:

Gợi ý: Khu đất là hình chữ nhật nên diện tích được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng.

a. Diện tích khu đất là: 5 x 4 = 20 (km2)

b. Đổi 8000m = 8km

Diện tích khu đất là 8 x 2 = 16 (km2)

Bài tập 3: Cho biết diện tích của ba thành phố là:

  • Hà Nội : 921km2
  • Đà Nẵng : 1255km2
  • TP.Hồ Chí Minh: 2095km2

a. So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng; Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

b. Thành phố nào có diện tích lớn nhất? thành phố nào có diện tích bé nhất?

Trả lời:

a. Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng do 921km< 1255km2

    Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh do 1255km< 2095km2

    Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội do 2095km> 921km2

b. Thành  phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất, Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất.

Bài tập 4: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Trả lời:

Do chiều rộng của khu đất bằng 1/3 chiều dài nên chiều rộng của khu đất là: 3 : 3 = 1 (km)

Vậy diện tích khu đất là: 3 x 1 = 3 (km2)

Bài tập 5: Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2….

Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km.Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999)

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

b. Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

Trả lời:

Gợi ý: Dựa vào biểu đồ ta thấy mật độ của dân số của các thành phố là:

  • Hà Nội: 2952
  • Hải Phòng : 1126
  • TP. Hồ Chí Minh: 2375.

Từ đó trả lời được các câu hỏi như sau:

a. Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất

b. Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button