Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 131

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 131. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính: a. (frac{8}{3}-frac{5}{3}); b. (frac{16}{5}-frac{9}{5}); c. (frac{21}{8}-frac{3}{8})

Trả lời:

Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu, ta giữ nguyên mẫu, lấy tử trừ cho nhau;

a. Giữ nguyên mẫu số là 3, lấy tử trừ cho nhau:

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 131

(frac{8}{3}-frac{5}{3}= frac{8-5}{3}=frac{3}{3}=1);  

b. Giữ nguyên mẫu số là 5, lấy tử trừ cho nhau:

(frac{16}{5}-frac{9}{5}= frac{16-9}{5}=frac{7}{5})

c. Giữ nguyên mẫu số là 8, lấy tử trừ cho nhau:

(frac{21}{8}-frac{3}{8}= frac{21-3}{8}= frac{18}{8})

Bài tập 2: Tính:

a. (frac{3}{4}-frac{2}{7});       b. (frac{3}{8}-frac{5}{16});    

c. (frac{7}{5}-frac{2}{3})        d. (frac{31}{36}-frac{5}{6})

Trả lời:

a. (frac{3}{4}-frac{2}{7})

Mẫu số 4 khác 7 nên ta quy đồng mẫu hai phân số rồi tính: (frac{3}{4}=frac{3×7}{4×7}=frac{21}{28}); 

(frac{2}{7}=frac{2×4}{7×4}=frac{8}{28})

Trừ hai phân số có cùng mẫu là 28:

(frac{3}{4}-frac{2}{7}) = (frac{21}{28}- frac{8}{28}= frac{21 – 8}{28} = frac{13}{28})

b. Ta có 16 : 8 = 2 nên ta quy đồng phân số (frac{3}{8}) giữ nguyên phân số (frac{5}{16}).

(frac{3}{8}) = $frac{3×2}{8×2}$ = $frac{6}{16}$

(frac{3}{8}-frac{5}{16}= frac{6}{16}-frac{5}{16}= frac{6-5}{16} = frac{1}{16})

c. Mẫu số 5 khác 3 nên ta quy đồng mẫu hai phân số rồi tính:

(frac{7}{5}) = $frac{7×3}{5×3}$ = $frac{21}{15}$

$frac{2}{3}$ = $frac{2×5}{3×5}$ = $frac{10}{15}$

(frac{7}{5}-frac{2}{3}= frac{21}{15}-frac{10}{15}= frac{21 – 10}{15} = frac{11}{15})

d. Ta có 36 : 6 = 6 nên ta quy đồng phân số (frac{5}{6}) giữ nguyên phân số (frac{31}{36})

(frac{5}{6}) = $frac{5×6}{6×6}$ = (frac{30}{36})

(frac{31}{36}-frac{5}{6} = frac{31}{36}-frac{30}{36}= frac{31 – 30}{36} = frac{1}{36})

Bài tập 3: Tính (theo mẫu) 

Mẫu:   (2-frac{3}{4}= frac{8}{4}-frac{3}{4}= frac{5}{4})

a. (2-frac{3}{2});              b. (5-frac{14}{3});      c. (frac{37}{12}- 3)

Trả lời:

Số tự nhiên viết dưới dạng phân số có mẫu là 1 nên ta có:

a. (2-frac{3}{2}= frac{2}{1} – frac{3}{2} = frac{4}{2}-frac{3}{2}= frac{1}{2})

b. (5-frac{14}{3}= frac{5}{1} – frac{14}{3} = frac{15}{3}-frac{14}{3}= frac{1}{3})

c. (frac{37}{12}- 3=  frac{37}{12} – frac{3}{1} = frac{37}{12}-frac{36}{12}=frac{1}{12})

Bài tập 4: Rút gọn rồi tính:

a. (frac{3}{15}-frac{5}{35});           b. (frac{18}{27}-frac{2}{6});  

c. (frac{15}{25}-frac{3}{21});         d. (frac{24}{36}-frac{6}{12})

Trả lời:

a. Rút gọn

(frac{3}{15})= (frac{3 : 3}{15 : 3})= (frac{1}{5})  

(frac{5}{35}) =  (frac{5 : 5}{35 : 5}) = (frac{1}{7})

Trừ hai phân số:

(frac{3}{15}-frac{5}{35}= frac{1}{5}-frac{1}{7}= frac{1 times 7}{5 times 7}-frac{1 times 5}{7 times 5} = frac{7}{35}-frac{5}{35}=frac{2}{35})

b. Rút gọn;

(frac{18}{27})= (frac{18 : 9}{27 : 9})= (frac{2}{3})

(frac{2}{6})= (frac{2 : 2}{6 : 2})= (frac{1}{3})

Trừ hai phân số:

(frac{18}{27}-frac{2}{6}= frac{2}{3}-frac{1}{3}=frac{1}{3})

c. Rút gọn:

(frac{15}{25}) = (frac{15 : 5}{25 : 5}) = (frac{3}{5})

(frac{3}{21}) = (frac{3 : 3}{21 :3}) = (frac{1}{7})

Trừ hai phân số:

(frac{15}{25}-frac{3}{21}= frac{3}{5}-frac{1}{7}= frac{3 times 7}{5 times 7}-frac{1 times 5}{7 times 5}= frac{21}{35}-frac{5}{35}=frac{16}{35})

d. Rút gọn:

(frac{24}{36}) = (frac{24 : 12}{36 : 12}) = (frac{2}{3})

(frac{6}{12})= (frac{6 : 6}{12 : 6})= (frac{1}{2})

(frac{24}{36}-frac{6}{12}= frac{2}{3}-frac{1}{2}= frac{4}{6}-frac{3}{6}=frac{1}{6})

Bài tập 5: Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là (frac{5}{8}) ngày,…

Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là (frac{5}{8}) ngày, trong đó thời gian học của Nam là (frac{1}{4}) ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

Trả lời:

Thời gian học và ngủ = thời gian học + thời gian ngủ.

Nên : thời gian ngủ  = Thời gian học và ngủ – thời gian học

Thời gian để học và ngủ của bạn Nam là (frac{5}{8}) ngày,

Thời gian học của Nam là (frac{1}{4}) ngày.

Vậy thời gian ngủ của bạn Nam trong một ngày là:

(frac{5}{8}-frac{1}{4}= frac{5}{8}-frac{1 times 2}{4 times 2}= frac{5}{8}-frac{2}{8}=   frac{3}{8}) (ngày)

                                Đáp số: $frac{3}{8}$ ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button