Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập Trang 68

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập Trang 68. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính:

a. 135 x (20 +3) b. 642 x (30 – 6)
    427 x (10 + 8)      287 x (40 – 8)

Trả lời:

a.  135 x (20 + 3)

 = 135 x 20 + 135 x 3

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập Trang 68

 = 2700 + 405

 = 3105

b.   642 x (30 -6)

  = 642 x 30 – 642 x 6

  = 19260 – 3852

  = 15408

     427 x (10 + 8)

 = 427 x 10 + 427 x 8

 = 4270 + 3416

 = 7686

      287 x (40 -8)

   = 287 x 40 – 287 x 8

   = 11480 – 2296

   = 9184

Bài tập 2: a. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

134 x 4 x 5;        5 x 36 x 2;          42 x 2 x 7 x 5

b. Tính (theo mẫu):

     145 x 2 + 145 x 98

  = 145 x (2 + 98)

  = 145 x 100 = 14 500

137 x 3 + 137 x 97            428 x 12 – 428 x 2

 94 x 12 + 94 x 88             537 x 39 – 537 x 19

Trả lời:

a. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Gợi ý: Các con thực hiện phép tính áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân

   134 x 4 x 5

= 134 x (4 x 5)

= 134 x 20

= 2680

   5 x 36 x 2

= 36 x (5 x 2)

= 36 x 10

= 360

    42 x 2 x 7 x5

= (42 x 7) x (2 x5)

= 294 x 10

= 2940

b. Tính:

   137 x 3 + 137 x 97

= 137 x (3 + 97)

= 137 x 100

= 13700

   428 x 12 – 428 x 2

= 428 x (12 – 2)

= 4280

    94 x 12 + 94 x 88

= 94 x (12 + 88)

= 94 x 100

= 9400

   537 x 39 – 537 x 19

= 537 x (39 – 19)

= 537 x 20

= 10740

Bài tập 3: Tính:

a. 217 x 11

    217 x 9

b. 413 x 21

    413 x 19

c. 1234 x 31

     875 x 29

Trả lời:

a. 217 x 11

= 217 x (10 +1)

= 217 x 10 + 217 x 1

= 2170 + 217 = 2387

b. 413 x 21 = 413 x (20 + 1)

= 413 x 20 + 413 x 1 = 8673

c. 1234 x 31 = 1234 x (30 +1)

= 1234 x 30+ 1234 x 1

= 37020 + 1234 = 38254

   217 x 9 = 217 x (10-1)

= 217 x 10 – 217 x 1

= 2170 – 217 = 1953

  413 x 19 = 413 x (20-1)

= 413 x 20 – 413 x 1 = 7847

  875 x 29 = 875 x (30 -1)

= 875 x 30 – 875 x 1

= 26250 – 875 = 25375

Bài tập 4: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m, chiều rộng bằng nửa….

Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.

Trả lời:

Chiều rộng sân vận động là: 180 : 2 = 90 (m)

Chu vi sân vận động là: (180 + 90) x 2 = 540 (m)

Diện tích sân vận động là: 180 x 90 = 16200 ($m^{2}$)

                                        Đáp số: Chu vi: 540 (m)

                                           Diện tích 16200 ($m^{2}$)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button