Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 69

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 69. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính: a. 17 x 86; b. 428 x 39; c. 2056 x 23

Trả lời:

Bài tập 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 69

3

30

23

230

m x 78

 

 

 

 

Trả lời:

  • Các con thực hiện đặt phép tính từng giá trị m=3; 30; 23; 230 với 78
  • Sau đó, các con ghi kết quả xuống ô trống tương ứng
  • Khi đó, các con nhận được kết quả như sau:

Giải bài 2 trang 70 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài tập 3: Tìm người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần…

Tìm người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Trả lời:

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

         75 x 60 = 4500(lần)

Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là:

        4500 x 24 = 108000 (lần)

                 Đáp số: 108000 lần

Bài tập 4: Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg….

Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:
            5200 x 13 = 67600 (đồng)Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:            5500 x 18 = 99000 (đồng)Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

            67600 + 99000 = 166600 (đồng)

                              Đáp số: 166600 đồng

Bài tập 5: Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh…

Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Trả lời:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

     30 x 12 = 360 (học sinh)  

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

     35 x 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học sinh của trường là:

    360 + 210 = 570 (học sinh)

        Đáp số: 570 học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button