Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 74

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 74. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính a. 345 x 200;  b. 237 x 24;  c. 403 x 346

Trả lời:

Các em thực hiện đặt tính như đã học ở bài trước, kết quả thu được như sau:

a. 345 x 200 = 69000                

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 74

b. 237 x 24= 5688                

c. 403 x 346= 139438

Bài tập 2: Tính:

a. 95 + 11 x 206;                

b. 95 x 11 + 206;                

c. 95 x 11 x 206

Trả lời:

a.  95 + 11 x 206                    b.  95 x 11 + 206

    = 95 + 2266 = 2361            = 1045 + 206 = 1251

c.   95 x 11 x 206

   = 1045 x 206 = 215270

Bài tập 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 142 x 12 + 42 x 18;

b. 49 x 365 – 39 x 365; 

c. 4 x 18 x 25 

Trả lời:

a. 142 x 12 + 42 x 18        b. 49 x 365 – 39 x 365

= 142 x (12 +18)                   = (49-39) x 365

= 142 x 30 = 4260                = 10 x 365 = 3650

 

c. 4 x 18 x 25

= 18 x (4 x 25)

= 18 x 100 = 1800

Bài tập 4: Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng….

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Trả lời:

Số bóng điện lắp cho 32 phòng học là:

            8 x 32 = 256 (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là:

            3500 x 256 =896000 (đồng)

                       Đáp số: 896000 đồng

Bài tập 5: Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b….

Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức:

S = a x b (a,b cùng một đơn vị)

a. Tính S, biết: a = 12 cm, b = 5cm

                        a = 15m, b = 10m

b. Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Trả lời:

Theo công thức tính diện tích: S = a x b (a, b cùng đơn vị diện tích)

a. Tính diện tích cho từng trường hợp:

  • Với a = 12 cm , b = 5 cm

=> Diện tích hình chữ nhật là: 12 x 5 = 60 cm2

  • Với a = 15 m , b = 10 m

=> => Diện tích hình chữ nhật là: 15 x 10 = 150 cm2

b. Hình chữ nhật đã cho có chiều dài là a, chiều rộng là b

=> Diện tích hình chữ nhật là: S = a x b 

Nếu tăng chiều dài lên 2 lần => chiều dài hình chữ nhật là: a x 2

=> Diện tích hình chữ nhật là:

          S = (a x 2) x b

             = (a x b) x 2

=> Khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button