Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 78

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 78. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

a. 67 494 : 7;  42 789 : 5                     

b. 359 361 : 9;  238 7 : 8

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 78

Trả lời:

Bài tập 2: Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a. 42 506 và 18 472 

b. 137 895 và 85 287

Trả lời:

a. Hai số cần tìm là số lớn và số bé: 

 • Tổng hai số là: Số lớn + số bé = 42 506
 • Hiệu hai số là: Số lớn – số bé = 18 472
 • Vậy số lớn + số lớn = 42 506 + 18 472 = 60 978
 • Số lớn là: 60 978 : 2 = 30 489
 • Số bé là: 42 506 – 30 489 = 12 017

b. Hai số cần tìm là số lớn và số bé: 

 • Tổng hai số là: Số lớn + số bé = 137 895
 • Hiệu hai số là: Số lớn – số bé = 85 287
 • Vậy số lớn + số lớn = 137 895 + 85 287 = 223 182
 • Số lớn là: 223 182 : 2 = 112 591
 • Số bé là: 137 895 – 112 591 = 26 304

Bài tập 3: Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14 580kg hàng và….

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14 580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Trả lời:

Số hàng do 3 toa chở là:

 14580 x 3 = 43740 (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

13275 x 6 = 79650 (kg)

Số toa xe chở hàng là:

3 + 6 = 9 (toa)

Số hàng do 9 toa chở là:

43740 + 79650 = 123390 (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

    123390 : 9 = 13 710 (kg)

                Đáp số: 13710 kg

Bài tập 4: Tính bằng hai cách:

a. (33164 + 28528) : 4;

b. (403494 – 16415) : 7

Trả lời:

a. (33164 + 28528) : 4 = ?

 • Cách 1: (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423
 • Cách 2: (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4 = 8291 + 7132 = 15423

b. (403494 – 16415) : 7 = ?

 • Cách 1: (403494 – 16415) : 7 = 3870799 : 7 = 55297
 • Cách 2: (403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7 = 57642 – 2345 = 55297

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button