Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 83

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 83. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

a. 855 : 45;  579 : 36                                          

b. 9009 : 33;   9276 : 39

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 83

Trả lời:

Bài tập 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 4237 x 18 – 34 578;  8064 : 64 x 37                         

b. 46 857 + 3444 : 28;  601 759 – 1988 : 14

Trả lời:

a. 4237 x 18 – 34 578  

    = 76 266 – 34 578

    = 41 688

    8064 : 64 x 37

    = 126 x 37

    = 4662

b. 46 857 + 3444 : 28 

    = 46 857 + 123

    = 46 980

    601 759 – 1988 : 14

    = 601 759 – 142

    = 601 617

Bài tập 3: Mỗi bánh xe đạp cần 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều…

Mỗi bánh xe đạp cần 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Trả lời:

Mỗi xe đạp cần: 36 x 2 = 71 (nan hoa)

Thực hiện phép chia: 5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button