Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 87

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 87. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

a. 708 : 354                     b. 704 : 234

    7552 : 236                       8770 : 365

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 87

   9060 : 453                        6260 : 156

Trả lời:

Bài tập 2: Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp….

Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

Trả lời:

Tổng số gói kẹo chứa trong 24 hộp là::

24 x 120 = 2880 (gói)

160 gói cần số hộp kẹo là:

2880 : 160 = 18 (gói)

Đáp số : 18 gói kẹo

Bài tập 3: Tính bằng hai cách:

a. 2205 : (35 x 7)

b. 3332 : (4 x 49)

Trả lời:

Gợi ý: các con có thể thực hiện phép tính bằng 2 cách:

  • Cách 1: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đưa về phép chia cho số có 3 chữ số
  • Cách 2: Thực hiện phép chia 1 số cho 1 tích bằng cách phá ngoặc

a. 2205 : (35 x 7) = ?

  • Cách 1 : 2205 : (35 x 7) = 2205 : 245 = 9
  • Cách 2 : 2205 : (35 x 7) = 2205 : 35 : 7 = 63 : 7 = 9

b. 3332 : (4 x 49) = ?

  • Cách 1 : 3332 : (4 x 49) = 3332 : 196 = 17
  • Cách 2 : 3332 : (4 x 49) = = 3332 : 4 : 49 =833 : 49 = 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button