Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Nhân một số với một tổng

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Nhân một số với một tổng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

Trả lời:

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Nhân một số với một tổng

Bài tập 2: a. Tính bằng hai cách: 36 x ( 7 + 3); 207 x (2 +6)

a. Tính bằng hai cách: 36 x ( 7 + 3); 207 x (2 +6)

b. Tính bằng hai cách (theo mẫu): 5 x 38 + 5 x 62; 135 x 8 + 135 x 2

Trả lời:

a. Tính bằng hai cách:36 x ( 7 + 3);                               

  • 36 x ( 7 + 3) = 36 x 10 = 360
  • 36 x ( 7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 252 + 108 = 360

207 x (2 +6)

  • 207 x (2 + 6) = 207 x 8 = 1656
  • 207 x ( 2 + 6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 414 + 1242 = 1656

b. Tính bằng hai cách (theo mẫu)

5 x 38 + 5 x 62; 

  • 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x ( 38 + 62) = 5 x 100 = 500
  • 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500         

135 x 8 + 135 x 2

  • 135 x 8 + 135 x 2= 135 x (8 + 2) = 135 x 10 = 1350
  • 135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350

Bài tập 3: Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

(3 +5) x 4  và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Trả lời:

(3 +5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Vậy (3 +5) x 4 = 3 x 4 + 4 x 5

Muốn nhân một số với một tổng ta nhân mỗi số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

Bài tập 4: Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo  mẫu):

a. 26 x 11                 b. 213 x 11

   35 x 101                    123 x 101

Trả lời:

26 x 11 = 26 x ( 10 + 1)             213 x 11 = 213 x (10 + 1)

             = 26 x 1 + 26 x 10                       = 213 x 1 + 213 x 10

             = 26 + 260                                   = 213 + 2130

             = 286                                           = 2343

 

35 x 101 = 35 x (100 + 1)            123 x 101 = 123 x ( 100 + 1)

               = 35 x 100 + 35 x 1                       = 123 x 100 + 123 x 1

               = 3500 + 35                                   = 12300 + 123

               = 3535                                           = 12423

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button