Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Nhân với 10, 100, 1 000, … – Chia cho 10, 100, 1 000, …

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Nhân với 10, 100, 1 000, … – Chia cho 10, 100, 1 000, …. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính nhẩm:

a. 18 x 10               82 x 100               256 x 1 000

    18 x 100             75 x 1 000            302 x 10

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Nhân với 10, 100, 1 000, … – Chia cho 10, 100, 1 000, …

    18 x 1 000          19 x 10                  400 x 100

b. 9 000 : 10           6 800 : 100           20 020 : 10

   9 000 : 100          420 : 10                 200 200 : 100

   9 000 : 1 000       2 000 : 1 000         2 002 000 : 1 000

Trả lời:

a. 18 x 10 = 180                    82 x 100 = 8 200              256 x 1 000 = 256 000

    18 x 100 = 1 800               75 x 1 000 = 75 000         302 x 10 = 3 020

    18 x 1 000 = 18 000          19 x 10 = 190                   400 x 100= 40 000

b. 9 000 : 10 =900                 6800 : 100 =68                  20 020 : 10 = 2 002

    9 000 : 100 = 90                 420 : 10  =42                     200 200 : 100 = 2 002

    9 000 : 1 000 = 9                2 000 : 1 000 =2                2 002 000 : 1 000 = 2 002

Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  • 70 kg = …. yến
  • 800 kg = …. tạ
  • 300 tạ = … tấn
  • 120 tạ = … tấn
  • 5 000 kg = … tấn
  • 300 kg = … tạ

Mẫu:

   Ta có: 100 kg = 1 tạ

   Nhẩm: 300 : 100 = 3

   Vậy: 300 kg = 3 tạ

Trả lời:

Ta có: 10 kg = 1 yến                  Ta có: 10 tạ = 1 tấn

Nhẩm: 70 : 10 = 7                      Nhẩm: 120 : 10 = 12

Vậy: 70 kg = 7 yến                     Vậy: 120 tạ = 12 tấn

 

Ta có: 100 kg = 1 tạ                  Ta có: 1 000 kg = 1 tấn

Nhẩm: 800 : 100 = 8                 Nhẩm: 5 000 : 1 000 = 5

Vậy: 800 kg = 8 tạ                     Vậy: 5 000 kg = 5 tấn

 

Ta có: 10 tạ = 1 tấn                   Ta có: 1 000 g = 1 kg

Nhẩm: 300 : 10 = 30                 Nhẩm: 4 000 : 1000 = 4

Vậy: 300 tạ = 30 tấn                  Vậy: 4 000 g = 4 kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button