Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo). Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính: a. 523 x 305;  b. 308 x 563;  c. 1309 x 202

Trả lời:

Bài tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Trả lời:

Bài tập 3: Trung bình mỗi con gà đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn….

Trung bình mỗi con gà đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà máu để ăn trong 10 ngày?

Trả lời:

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 1 ngày là:

         104 x 375 = 39000 (g)

Đổi: 39000 g = 39 kg

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

         39 x 10 = 390 (kg)

               Đáp số: 390 kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button