Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Ôn tập các số đến 100 000

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Ôn tập các số đến 100 000. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: a. Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

a. Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Ôn tập các số đến 100 000

b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; … ; … ; … ; 41 000; … 

Trả lời:

a. Các em sẽ viết các số: 20 000, 40 000, 50 000 và 60 000 vào chỗ chấm chấm trên tia số như hình dưới

b. 36000; 37000; 38000; 39000; 40000; 41000; 42000.

Bài tập 2: Viết theo mẫu:

Trả lời:

Các em hoàn thành theo mẫu dưới.

Viết số Chục nghìn Nghìn Trăm Chục  Đơn Vị Đọc số
42 571 4 2 5 7 1 bốn mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi mốt
63 850 6 3 8 5 0 sáu mươi ba nghìn tám trăm năm mươi
91 907 9 1 9 0 7 chín mươi mốt nghìn chín trăm linh bảy
16 212 1 6 2 1 2 mười sáu nghìn hai trăm mười hai
8 105 0 hoặc để trống 8 1 0 5 tám nghìn một trăm linh năm
70 008 7 0 0 0 8 bảy mươi nghìn không trăm linh tám

Bài tập 3: a. Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

a. Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Mẫu: 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b. Viết theo mẫu:

Mẫu:   9000 + 200 + 30 + 20 = 9232

 • 7000 + 300 + 50 + 1
 • 6000 + 200 + 3
 • 6000 + 200 + 30
 • 5000 + 2

Trả lời:

a. Với các số còn lại 9171; 3082; 7006 các con cần viết như sau

 • 9171 = 9000 + 100 + 70 = 1
 • 3082 = 3000 + 80 +2
 • 7006 = 7000 + 6

b. Viết theo mẫu:

 • 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351
 • 6000 + 200 + 3 = 6203
 • 6000 + 200 + 30 = 6230
 • 5000 + 2 = 5002

Để học tốt: Bài tập này giúp các con phân tích được các số hàng nghìn thành các đơn vị: nghìn, trăm, chục và đơn vị. Các mẹ có thể lấy thêm các ví dụ để con mình nắm vững việc phân tích. Ví dụ: 2000 + 300 + 10 + 5; 1000 + 10 + 5; 4000 + 5 rồi bảo các con tự giải.

Bài tập 4: Tính chu vi các hình sau:

Trả lời:

Trong 3 hình trên:

 • Hình đầu tiên là hình tứ giác bình thường. CHu vi bẳng tổng độ dài 4 cạnh
 • Hình thứ 2 là hình chữ nhật. Chu vi = (dài + rộng) x 2
 • Hình thứ 3 là hình vuông. Chu vi = độ dài 1 cạnh x 4

Vậy ta có:

Chu vi hình 1 = AB + BC + CD + DA = 6cm + 4cm +3cm + 4cm = 17(cm)

Chu vi của hình 2 = (MQ + QP) x 2 = (4 + 8) x 2 = 24(cm)

Chu vi của hình 3 = GK x 4= 5 x 4 = 20(cm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button