Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Phân số và phép chia số tự nhiên

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Phân số và phép chia số tự nhiên. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số: 9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15

Trả lời:

Gợi ý: Các con viết phân số với tử số là số bị chia và mẫu là số chia.

  • 9 : 7 = (frac{9}{7})             
  • 8 : 5 =    (frac{8}{5})           
  • 19 : 11   = (frac{19}{11})         
  • 3 : 3 = (frac{3}{3})         
  • 2 : 15 = (frac{2}{15})

Bài tập 2: Có hai phân số (frac{7}{6}) và (frac{7}{12}), phân số nào chỉ phần đã….

Có hai phân số (frac{7}{6}) và (frac{7}{12}), phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1? Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Phân số và phép chia số tự nhiên

Trả lời:

  • Hình 1: có 2 hình có 6 ô, trong đó 1 hình đã được tô màu hết hình còn lại thì tô được 1 ô. Vậy nên, phân số (frac{7}{6}) chỉ phần đã tô màu.
  • Hình 2: có 1 hình có 12 ô, trong đó tô màu được 7 ô. Vậy nên, phân số (frac{7}{12}) chỉ phần đã tô màu.

Bài tập 3: Trong các phân số : (frac{3}{4}); (frac{9}{14}); (frac{7}{5}); (frac{6}{10}); (frac{19}{17}); (frac{24}{24})

a. Phân số nào bé hơn 1?

b. Phân số nào bằng 1?

c. Phân số nào lớn hơn 1?

Trả lời:

Gợi ý: 

  • Phân số có tử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1.
  • Phân số có tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1.
  • Phân số có tử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1.

a. (frac{3}{4}) < 1;   (frac{9}{14}) < 1;   (frac{6}{10}) < 1

b. (frac{24}{24}) = 1

c. (frac{7}{5}) > 1; (frac{19}{17}) > 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button