Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Phép trừ phân số trang 129

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Phép trừ phân số trang 129. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính

a. (frac{15}{16}-frac{7}{16});   b. (frac{7}{4}-frac{3}{4});    

c. (frac{9}{5}-frac{3}{5}) ;       d. (frac{17}{49}-frac{12}{49})

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Phép trừ phân số trang 129

Trả lời:

a. Cả hai phân số đều có mẫu là 16, giữ nguyên mẫu trừ tử số cho nhau.

(frac{15}{16}-frac{7}{16} = frac{15 – 7}{16}= frac{8}{16})

b. Cả hai phân số đều có mẫu là 4, giữ nguyên mẫu trừ tử số cho nhau.

(frac{7}{4}-frac{3}{4}= frac{7-3}{4}=frac{4}{4}=1)

c. Cả hai phân số đều có mẫu là 5, giữ nguyên mẫu trừ tử số cho nhau.

(frac{9}{5}-frac{3}{5}= frac{9-3}{4}= frac{6}{5})

d. Cả hai phân số đều có mẫu là 49, giữ nguyên mẫu trừ tử số cho nhau.

(frac{17}{49}-frac{12}{49}= frac{17 -12}{49}= frac{5}{49})

Bài tập 2: Rút gọn rồi tính:

a. (frac{2}{3}- frac{3}{9});   b. (frac{7}{5}- frac{15}{25});          

c. (frac{3}{2}-frac{4}{8});     d. (frac{11}{4}-frac{6}{8})

Trả lời:

a. Ta thấy 3 : 3 = 1 ; 9 : 3 = 3. Nên chia cả tử và mẫu của (frac{3}{9}) cho 3.

(frac{3}{9}) = (frac{3 : 3}{9 : 3}) = (frac{1}{3})

Ta có: (frac{2}{3}- frac{3}{9}) = (frac{2}{3}- frac{1}{3}= frac{2-1}{3}=frac{1}{3})

b. Ta thấy 15 : 5 = 3 ; 25 : 5 = 5. Nên chia cả tử và mẫu của (frac{15}{25}) cho 5.

(frac{15}{25}) = (frac{15:5}{25:5}) = (frac{3}{5})

Ta có: (frac{7}{5}- frac{15}{25}= frac{7}{5}- frac{3}{5}= frac{7-3}{5}= frac{4}{5})

c. Ta thấy 4 : 4 = 1 ; 8 : 4 = 2. Nên chia cả tử và mẫu của (frac{4}{8}) cho 4.

(frac{4}{8}) = (frac{4:4}{8:4})=(frac{1}{2})

Ta có: (frac{3}{2}-frac{4}{8}=frac{3}{2}-frac{1}{2}= frac{3-1}{2}= frac{2}{2}=1)

d. Ta thấy 6 : 2 = 3 ; 8 : 2 = 4. Nên chia cả tử và mẫu của (frac{6}{8}) cho 2.

(frac{6}{8}) =(frac{6:2}{8:2}) =(frac{3}{4})

Ta có: (frac{11}{4}-frac{6}{8}= frac{11}{4}- frac{3}{4} = frac{11-3}{4}= frac{8}{4}=2)

Bài tập 3: Tại Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương….

Tại Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng (frac{5}{19}) tổng số huy chương vàng của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã  giành được?

Trả lời:

Ta có: số huy chương vàng + số huy chương đồng và bạc = tổng số huy chương.

Nên số huy chương đồng và bạc = tổng số huy chương – số huy chương vàng.

                                                         = 1 – (frac{5}{19}) 

Số huy chương bạc và huy chương đồng đã giành được bằng:

1 – (frac{5}{19}) = (frac{19}{19}- frac{15}{19}= frac{19 – 15}{19}) = (frac{4}{19}) (tổng số huy chương)

                  Đáp số:  (frac{4}{19}) tổng số huy chương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button