Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Phép trừ

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Phép trừ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính:

a. 987 864 – 783 251             b. 839 084 – 246937

    969 696 – 656 565                628450 – 35813

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Phép trừ

Trả lời:

Bài tập 2: Tính:

a. 48 600 – 9 455                     b. 80 000 – 48 765

     65 102 – 13 859                      941 302 – 298 764

Trả lời:

Bài tập 3: Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730 km….

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730 km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời:

Quãng đường xe lửa đi từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là:

                 1730 – 1315 = 415 km

                              Đáp số 415 km

Bài tập 4: Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây,…

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80 600. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Trả lời:

Số cây mà học sinh trồng được trong năm ngoái là:

           214 800 – 80 600 = 134 200 cây.

Vậy, tổng số cây mà học sinh trồng được trong hai năm là:

           214 800 + 134 200 = 349 000 cây.

                                 Đáp số: 349 000 cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button