Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Quy đồng mẫu số các phân số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Quy đồng mẫu số các phân số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Quy đồng mẫu số các phân số:

a. $frac{5}{6}$ và $frac{1}{4}$

b. $frac{3}{5}$ và $frac{3}{7}$

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Quy đồng mẫu số các phân số

c. $frac{9}{8}$ và $frac{8}{9}$

Trả lời:

Gợi ý:

 • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
 • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Ta được kết quả như sau:

a. $frac{5}{6}$ và $frac{1}{4}$

 • $frac{5}{6}= frac{5times 4}{6times 4}= frac{20}{24}$
 • $frac{1}{4}= frac{1times 6}{4times 6}= frac{6}{24}$

b. $frac{3}{5}$ và $frac{3}{7}$

 • $frac{3}{5}= frac{3times 7}{5times 7}= frac{21}{35}$
 • $frac{3}{7}= frac{3times 5}{7times 5}= frac{15}{35}$

c. $frac{9}{8}$ và $frac{8}{9}$

 • $frac{9}{8}= frac{9times 9}{8times 9}= frac{81}{72}$
 • $frac{8}{9}= frac{8times 8}{9times 8}= frac{64}{72}$

Bài tập 2: Quy đồng mẫu số các phân số :

a. $frac{7}{5}$ và $frac{8}{11}$

b. $frac{5}{12}$ và $frac{3}{8}$

c. $frac{17}{10}$ và $frac{9}{7}$

Trả lời:

Gợi ý:

 • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
 • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Ta được kết quả như sau:

a. $frac{7}{5}$ và $frac{8}{11}$

 • $frac{7}{5}= frac{7times 11}{5times 11}= frac{77}{55}$
 • $frac{8}{11}= frac{8times 5}{11times 5}= frac{40}{55}$

b. $frac{5}{12}$ và $frac{3}{8}$

 • $frac{5}{12}= frac{5times 8}{12times 8}= frac{40}{96}$
 • $frac{3}{8}= frac{3times 12}{8times 12}= frac{36}{96}$

c. $frac{17}{10}$ và $frac{9}{7}$

 • $frac{17}{10}= frac{17times 7}{10times 7}= frac{219}{70}$
 • $frac{9}{7}= frac{9times 10}{7times 10}= frac{64}{70}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button