Giáo Dục

Giải toán 4 bài: So sánh các số có nhiều chữ số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: So sánh các số có nhiều chữ số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Điền  < = > vào chỗ trống

  • 9999 …10 000                            653 211….653 211
  • 99 999 …100 000                       43 256… 432 510
  • 726 585…557 652                      845 713…854 713

Trả lời:

  • 9999 < 10 000                                  653 211 = 653 211
  • 99 999 < 100 000                             43 256 < 432 510
  • 726 585 > 557 652                           845 713 < 854 713

Bài tập 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 59 876; 651 321; 499 873; 902 011.

Trả lời:

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 902 011.

Gợi ý: Để tìm được số lớn nhất trong các số đã cho, các con cần thực hiện so sánh các số đã cho với nhau.

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: So sánh các số có nhiều chữ số

Bài tập 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 2467; 28 092; 943 567; 932 018.

Trả lời:

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2467; 28 092; 932 018 ; 943 567.

Gợi ý: Các con cần nắm chắc kiến thức về so sánh các số có nhiều chữ số, sau đó sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài tập 4: a. Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

a. Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

b. Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

c. Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

d. Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

Trả lời:

a. Số lớn nhất có ba chữ số là: 999

b. Số bé nhất có ba chữ số là: 100

c. Số lớn nhất có sáu chữ số là: 999 999

d. Số bé nhất có sáu chữ số là: 100 000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button