Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Tìm phân số của một số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Tìm phân số của một số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có ({3 over 5}) số học sinh được….

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có ({3 over 5}) số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó.

Trả lời:

Số học sinh xếp loại khá chiếm ({3 over 5}) số học sinh của cả lớp.

Số học sinh của cả lớp là 35 học sinh nên:

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Tìm phân số của một số

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:

35 x ({3 over 5}) =  ({{3times 35} over 5})  = ({{3times 5 times 7} over 5}) =  21 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh

Bài tập 2: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng….

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng ({5 over 6}) chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường?

Trả lời:

Chiều rộng bằng ({5 over 6}) chiều dài, chiều dài 120m. Nên chiều rộng là ({5 over 6})  của số 120.

Chiều rộng của sân trường là: 

120 x ({5 over 6}) =  ({{120times 5} over 6})  =  ({{20times 6 times 5} over 6}) = 20 x 5 = 100 (m)

Đáp số: 100 m

Bài tập 3: Lớp 4A có 6 học sinh nam và số học sinh nữ bằng ({9 over 8}) số học….

Lớp 4A có 6 học sinh nam và số học sinh nữ bằng ({9 over 8}) số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Trả lời:

Số học sinh nữ bằng ({9 over 8}) số học sinh nam, số học sinh nam là 6.

Nên số học sinh nữ là ({9 over 8}) của 6.

Số học sinh nữ của lớp 4A là:

16 x ({9 over 8}) = ({{16times 9} over 8})  =  ({{2times 8 times 9} over 8}) = 2 x 9 = 18 (học sinh)

Đáp số: 18 học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button