Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Tìm số trung bình cộng

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Tìm số trung bình cộng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a. 42 và 52                 b. 36; 42 và 57.

c. 34; 43; 52 và 39     d. 20; 35; 37; 65 và 73

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Tìm số trung bình cộng

Trả lời:

a. 42 và 52

  • Tổng của hai số là: 42 + 52 = 94
  • Số trung bình cộng của hai số là: 94 : 2 = 47.

b. 36; 42 và 57.

  • Tổng của ba số là: 36 + 42 + 57 = 135
  • Số trung bình cộng của ba số là: 135 : 3 = 45

c. 34; 43; 52 và 39

  • Tổng của bốn số là: 34 + 43 + 52 + 39 = 168
  • Số trung bình cộng của bốn số là: 168 : 4 = 42

d. 20; 35; 37; 65 và 73

  • Tổng của năm số là: 20 + 35 + 37 + 65 + 73 = 230
  • Số trung bình cộng của năm số là: 230 : 5 = 46

Bài tập 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40 kg; 34 kg…

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40 kg; 34 kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

Tổng số cân nặng của bốn em là:
   36 + 38 + 40 + 34 = 148 kg.

Cân nặng trung bình của bốn em là:

        148 : 4 = 37 kg.

           Đáp số: 37 kg.

Bài tập 3: Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

Trả lời:

Tổng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

      1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

Trung bình của các số tự nhiên từ 1 đến 9 là:

                      45 : 9 = 5.

                       Đáp số: 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button