Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Tính chất giao hoán của phép cộng

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Tính chất giao hoán của phép cộng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Nêu kết quả tính:

a. 468 + 379 = 847

    379 + 468 = …

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Tính chất giao hoán của phép cộng

b. 6 509 + 2 876 = 9 385

     2 876 + 6 509= …

c. 4 268 + 76 = 4 344

    76 + 4 268 = …

Trả lời:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, không cần đặt phép tính, các con có thể nêu được kết quả của các phép tính trên như sau:

a. 468 + 379 = 847

    379 + 468 = 847

b. 6 509 + 2 876 = 9 385

     2 876 + 6 509 = 9 385

c. 4 268 + 76 = 4 344

    76 + 4 268 = 4 344

Bài tập 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a. 48 + 12 = 12 + …;   65 + 297 = … + 65;   …. + 89 = 89 + 177

b. m + n = n + …;    84 + 0 = …+ 84;   a + 0 = …+ a = …

Trả lời:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có:

a. 48 + 12 = 12 + 48                    b. m + n = n + m

    65 + 297 = 297 + 65                    84 + 0 = 0+ 84

    177 + 89 = 89 + 177                    a + 0 = 0 + a = a

Bài tập 3: Điền dấu < = >

a. 2 975 + 4 017 … 4 017 + 2 975

    2 975 + 4 017 … 4 017 + 3 000

    2 975 + 4 017 … 4 017 + 2 900

b. 8 264 + 927 … 927 + 8 300

    8 264 + 927 …. 900 + 8 264

    927 + 8 264 …. 8 264 + 927

Trả lời:

a. 2 975 + 4 017 = 4 017 + 2 975

    2 975 + 4 017 < 4 017 + 3 000

    Giải thích: Vì 2 895 < 3 000

    2 975 + 4 017 > 4 017 + 2 900

    Giải thích: Vì 2 975 > 2 900

b. 8 264 + 927 < 927 + 8 300

    Giải thích: Vì 8 264 < 8 300

    8 264 + 927 > 900 + 8 264

    Giải thích: Vì 927 > 900

    927 + 8 264 = 8 264 + 927

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button