Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Tính chất kết hợp của phép cộng

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Tính chất kết hợp của phép cộng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 3 254 + 146 + 1698

    4 367 + 199 + 501

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Tính chất kết hợp của phép cộng

    4 400 + 2148 + 252

b. 921 + 898 + 2079

    1 255 + 436 + 145

   467 + 999 + 9 533

Trả lời:

a) 3 254 + 146 + 1 698              4 367 + 199 + 501               4 400 + 2 148 + 252

= (3 254 + 146) + 1 698            = 4 367 + (199 + 501)          = 4 400 + (2 148 + 252)

= 3 400 + 1 698                         = 4 367 + 700                       = 4 400 + 2 400

= 3 400 + 1 600 + 98                 = 4 300 + 700 + 67              = 6 800

= 5 000 + 98                               = 5 000 + 67 

= 5098                                         = 5 067

 

b) 921 + 898 + 2 079                 1 255 + 436 + 145                 467 + 999 + 9 533

= (921 + 2 079) + 898                = (1 255 + 145) + 436           = 10 000 + 999 

= 3 000 + 898                             = 1 400 + 436                        = 10 999

= 3 898                                        = 1 836

Bài tập 2: Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai….

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồn, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm đó nhận được số tiền là:

        75 500 000 + 14 500 000 = 90 000 000 (đồng).

Sau ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được số tiền là:

        90 000 000 + 86 950 000 = 176 950 000 (đồng).

                                        Đáp số: 176 950 000 (đồng).

Bài tập 3: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a. a + 0 = … + a = …

b. 5 + a = … + 5

c. (a + 28) + 2 = a + (28 +…) = a + ..

Trả lời:

Các em áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng để điền vào chỗ chấm như sau:

a. a + 0 = 0+ a = a

b. 5 + a = a + 5

c. (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button