Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Yến, tạ, tấn

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Yến, tạ, tấn. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Viết “2kg” hoặc “2 tạ” hoặc ” 2 tấn” vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Con bò cân nặng….;

b. Con gà nặng……;

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Yến, tạ, tấn

c. Con voi cân nặng……

Trả lời:

a. Con bò cân nặng 2 tạ

Vì con bò lớn hơn con gà và nhẹ hơn con voi

b. con gà nặng 2 kg vì ko có con 

Vì con gà nhỏ nhất nên nhẹ nhất

c. Con voi cân nặng 2 tấn.

Vì con voi to nhất và nặng nhất

Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1 yến = …kg             5 yến = ….kg           1 yến 7 kg = …..kg

    10kg = …yến            8 yến = ….kg           5 yến 3kg = ….kg

b. 1 tạ = …..yến            4  tạ = …..yến

    10 yến = ….tạ           2 tạ = …..kg

    1 tạ = …kg                9 tạ =…..kg

    100 kg = ….tạ           4 tạ 60 kg = ….kg

c. 1 tấn = ….tạ              3 tấn = …tạ

    10 tạ = …tấn             8 tấn = ….tạ

    1 tấn = …kg              5 tấn = ….kg

    1000kg= ….tấn         2 tấn85kg = …kg

Trả lời:

a. 1 yến = 10 kg             5 yến = 50 kg                   1 yến 7 kg = (10 + 7) = 17 kg

    10kg = 1 yến              8 yến = 80 kg                   5 yến 3kg = (50 + 3) = 53 kg

b. 1 tạ = 10 yến              4  tạ =  40 yến

    10 yến = 1 tạ              2 tạ = 200 kg

    1 tạ = 100 kg              9 tạ =900 kg

   100 kg = 1 tạ               4 tạ 60 kg = (400 + 60 ) = 460 kg

c. 1 tấn = 10 tạ               3 tấn = 30 tạ

   10 tạ = 1 tấn                8 tấn = 80 tạ

   1 tấn = 1 000kg           5 tấn = 5 000 kg

    1000 kg = 1 tấn          2 tấn 85 kg = (2 000 + 85) = 2 085 kg

Bài tập 3: Tính

  • 18 yến + 26 yến
  • 648 tạ – 75 tạ
  • 135 tạ x 4
  • 512 tấn : 8

Trả lời:

18 yến + 26 yến:

Ta có: 18 + 26 = 44=> 18 yến + 26 yến = 44 yến

648 tạ – 75 tạ

Ta có 648 – 75 = 573=>  648 tạ – 75 tạ = 573 tạ 

135 tạ x 4

Ta có: 135 x 4 = 540=> 135 tạ x 4 = 540 tạ

512 tấn : 8

Ta có: 512 : 8 = 64=> 512 tấn : 8 = 64 tấn

Bài tập 4: Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ…

Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Trả lời:

Đổi: 3 tấn = 30 tạ

Số muối chuyến sau ô tô trở được là: 

            30 + 3 = 33 (tạ).

Sau cả hai chuyến, số muối ô tô trở được là:

            30 + 33 = 63 (tạ).

                Đáp số: 63 (tạ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button