Giáo Dục

Giải toán 5 bài: Hỗn số (tiếp theo) trang 13

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Hỗn số (tiếp theo) trang 13. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$2frac{1}{3}$     $4frac{2}{5}$

$3frac{1}{4}$     $9frac{5}{7}$

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài: Hỗn số (tiếp theo) trang 13

$10frac{3}{10}$

Trả lời:

 • $2frac{1}{3}= 2+ frac{1}{3}= frac{2times 3+ 1}{3}=frac{7}{3}$
 • $4frac{2}{5}= 4+ frac{2}{5}= frac{4times 5+ 2}{5}=frac{22}{5}$
 • $3frac{1}{4}= 3+frac{1}{4}= frac{3times 4+ 1}{4}=frac{13}{4}$
 • $9frac{5}{7}= 9+ frac{5}{7}= frac{9times 7+5}{7}=frac{68}{7}$
 • $10frac{3}{10}= 10+frac{3}{10}= frac{10times 10+ 3}{10}=frac{103}{10}$

Bài tập 2: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu).

 • $2frac{1}{3}+ 4frac{1}{3}$

 • $9frac{2}{7}+ 5frac{3}{7}$
 • $10frac{3}{10}- 4frac{7}{10}$

Trả lời:

 • $2frac{1}{3}+ 4frac{1}{3}=frac{7}{3}+frac{13}{3}=frac{20}{3}$
 • $9frac{2}{7}+ 5frac{3}{7}=frac{64}{7}+frac{38}{7}=frac{102}{7}$
 • $10frac{3}{10}- 4frac{7}{10}=frac{103}{10}-frac{47}{10}=frac{56}{10}$

Bài tập 3: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu)

 • $2frac{1}{3}times 5frac{1}{4}$
 • $3frac{2}{5}times 2frac{1}{7}$
 • $8frac{1}{6} : 2frac{1}{2}$

Trả lời:

 • $2frac{1}{3}times 5frac{1}{4}=frac{7}{3}times frac{21}{4}=frac{147}{12}=frac{49}{4}$
 • $3frac{2}{5}times 2frac{1}{7}=frac{17}{5}times frac{15}{7}=frac{255}{35}=frac{51}{7}$
 • $8frac{1}{6} : 2frac{1}{2}=frac{49}{6} : frac{5}{2}=frac{98}{30}=frac{49}{15}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button