Giáo Dục

Giải toán 5 bài : Khái niệm về phần số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Khái niệm về phần số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: a. Đọc các phân số sau $frac{5}{7}$;  $frac{25}{100}$;  $frac{91}{38}$; $frac{60}{17}$; $frac{85}{1000}$;

b. Nêu tử số và mẫu số của phân số trên

Bài làm:

a. Đọc phân số

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài : Khái niệm về phần số

 • $frac{5}{7}$ đọc là: năm phần bảy
 • $frac{25}{100}$ đọc là : hai mươi lăm phần một trăm
 • $frac{91}{38}$ đọc là: chín mươi mốt phần ba mươi tám
 • $frac{60}{17}$ đọc là: sáu mươi phần mười bảy
 • $frac{85}{1000}$ đọc là: tám mươi lắm phần một nghìn

b. Nếu tử số và mẫu số của phân số trên

 • Phân số $frac{5}{7}$ có tử số là 5, mẫu số là 7
 • Phân số $frac{25}{100}$  có tử số là 25, mẫu số là 100
 • Phân số $frac{91}{38}$ có tử số là 91, mẫu số là 38
 • Phân số $frac{60}{17}$ có tử số là 60, mẫu số là 17
 • Phân số $frac{85}{1000}$ có tử số là 85, mẫu số là 1000

Bài tập 2: Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17

Trả lời:

 • 3 : 5 viết thành phân số là $frac{3}{5}$;      
 • 75 : 100 viết thành phân số là $frac{75}{100}$    
 • 9 : 17 viết thành phân số là $frac{9}{17}$

Lưu ý: Để giúp các con làm thành thạo hơn dạng toán này, các con có thể tự lấy thêm ví dụ rồi luyện tập nhanh cho mình. Ví dụ: 10 : 12; 40 : 45; 100 : 433

Bài tập 3: Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1: 32; 105; 1000.

Trả lời:

 • 32 = $frac{32}{1}$;
 • 105 = $frac{105}{1}$;
 • 1000 = $frac{1000}{1}$;

Lưu ý: Các con nhớ rằng – mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số có mẫu số = 1

Bài tập 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống

Trả lời:

 • Số 1 bằng phân số có tử số và mẫu số giống nhau
 • Sô 0 bằng phân số có tử số = 0

Do đó, ta có kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button