Giáo Dục

Giải toán 5 bài: Luyện tập chung (tiếp) trang 15, 16

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Luyện tập chung (tiếp) trang 15, 16. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính: a. $frac{7}{9}+frac{9}{10}$    b. $frac{5}{6}+frac{7}{8}$   c. $frac{3}{5}+frac{1}{2}+frac{3}{10}$

Trả lời:

a. $frac{7}{9}+frac{9}{10}=frac{70 + 81}{10}=frac{151}{10}$

b. $frac{5}{6}+frac{7}{8}=frac{20 + 21}{24}=frac{41}{24}$

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài: Luyện tập chung (tiếp) trang 15, 16

c. $frac{3}{5}+frac{1}{2}+frac{3}{10}=frac{6+5+3}{10}=frac{14}{10}=frac{7}{5}$

Bài tập 2: Tính: a. $frac{5}{8}-frac{2}{5}$   b. $1frac{1}{10}-frac{3}{4}$  c. $frac{2}{3}+frac{1}{2}-frac{5}{6}$

Trả lời:

a. $frac{5}{8}-frac{2}{5}=frac{25 – 16}{40}=frac{9}{40}$

b. $1frac{1}{10}-frac{3}{4}=frac{11}{10} -frac{3}{4}= frac{22}{20}- frac{15}{20}=frac{7}{20}$

c. $frac{2}{3}+frac{1}{2}-frac{5}{6}= frac{4+3 -5}{6}= frac{2}{6}= frac{1}{3}$

Bài tập 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

$frac{3}{8}+frac{1}{4}$

A: $frac{7}{9}$     B: $frac{3}{4}$

C:$frac{5}{8}$      D: $frac{4}{12}$

Trả lời:

Ta giải ra như sau:

$frac{3}{8}+frac{1}{4}= frac{3}{8}+frac{2}{8}=frac{5}{8}$

Vậy đáp án đúng là: C:$frac{5}{8}$ 

Bài tập 4: Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

a. 9m 5dm;         b. 7m 3dm;          

c. 8dm 9cm;       d. 12cm 5mm.

Mẫu:  9m 5dm= 9m + $frac{5}{10}$=$9frac{5}{10}$m

Trả lời:

b. 7m 3dm = 7m + $frac{3}{10}$dm= $7frac{3}{10}$m        

c. 8dm 9cm= 8dm + $frac{9}{10}$dm= $8frac{9}{10}$dm           

d. 12cm 5mm= 12cm + $frac{5}{10}$mm= $12frac{5}{10}$mm 

Bài tập 5: Biết $frac{3}{10}$ quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki – lô – mét?

Trả lời:

$frac{3}{10}$ quãng đường dài 12km, vậy $frac{1}{10}$ quãng đường  dài:

12 : $frac{3}{10}$ = $frac{12times 10}{3}$ = 4 (km)

Vậy đoạn đường AB dài số km là:

         4 x 10 = 40 (km)

          Đáp số: 14 km

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button