Giáo Dục

Giải toán 5 bài: Luyện tập chung trang 15

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Luyện tập chung trang 15. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

$frac{14}{70}$       $frac{11}{25}$

$frac{75}{300}$     $frac{23}{500}$

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài: Luyện tập chung trang 15

Trả lời:

 • $frac{14}{70}=frac{14: 7}{70: 7}=frac{2}{10}$
 • $frac{11}{25}=frac{11times4}{25times 4}=frac{44}{100}$
 • $frac{75}{300}=frac{75:3}{300: 3}=frac{25}{100}$
 • $frac{23}{500}=frac{23times 2}{500times 2}=frac{46}{1000}$

Bài tập 2: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$8frac{2}{5}$           $5frac{3}{4}$

$4frac{3}{7}$           $2frac{1}{10}$

Trả lời:

 • $8frac{2}{5}= 8+frac{2}{5}=frac{8times 5+2}{5}=frac{42}{5}$
 • $5frac{3}{4}= 5+frac{3}{4}=frac{5times 4+3}{4}=frac{23}{4}$
 • $4frac{3}{7}= 4+frac{3}{7}=frac{4times 7+3}{7}=frac{31}{7}$
 • $2frac{1}{10}= 2+frac{1}{10}=frac{2times 10+1}{10}=frac{21}{10}$

Bài tập 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1dm = … m              b. 1g = … kg                     c. 1 phút = … giờ

    3dm = … m                  8g = … kg                         6 phút = … giờ

    9dm = … m                25g = … kg                       12 phút = … giờ

Trả lời:

a. 1dm = $frac{1}{10}$ m                     b. 1g = $frac{1}{1000}$ kg                     c. 1 phút = $frac{1}{60}$ giờ

    3dm = $frac{3}{10}$ m                         8g = $frac{8}{1000}$ kg                         6 phút = $frac{6}{60}$ giờ = $frac{1}{10}$ giờ

    9dm = $frac{9}{10}$m          25g =$frac{25}{1000}$ kg =  $frac{1}{400}$ kg                12 phút = $frac{12}{60}$ giờ = $frac{1}{4}$ giờ

Bài tập 4: Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;       2m 3dm;         4m 37cm;          1m 53cm.

Trả lời:

 • 5m 7dm = 5m + $frac{7}{10}$ = $5frac{7}{10}$
 • 2m 3dm = 2m + $frac{3}{10}$ = $2frac{3}{10}$
 • 4m 37cm = 4m + $frac{37}{100}$ = $4frac{37}{100}$
 • 1m 53cm = 1m + $frac{53}{100}$ = $1frac{53}{100}$

Bài tập 5: Đo chiều dài của một sợi dây được 3 m và 27cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: Xăng – ti – mét, đề  – xi – mét, mét.

Trả lời:

 • 3m 27cm = 300m + 27cm = 327 cm
 • 3m 27cm= 30dm + $frac{27}{10}$dm = $30frac{27}{10}$dm
 • 3m 27cm = 3m + $frac{27}{100}$m= $3frac{27}{100}$m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button