Giáo Dục

Giải toán 5 bài : Luyện tập trang 14

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Luyện tập trang 14. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$2frac{3}{5}$ ,      $5frac{4}{9}$; $9frac{3}{8}$ ,     $12frac{7}{10}$

Trả lời:

  • $2frac{3}{5}= frac{2times 5+3}{5}=frac{13}{5}$
  • $5frac{4}{9}= frac{5times 9+4}{9}=frac{49}{9}$
  • $9frac{3}{8}= frac{9times 8+3}{8}=frac{75}{8}$
  • $12frac{7}{10}= frac{12times 10+7}{8}=frac{127}{10}$

Bài tập 2: So sánh các hỗn số:

a. $3frac{9}{10} và  2frac{9}{10}$

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài : Luyện tập trang 14

b. $3frac{4}{10} và  3frac{9}{10}$

c. $5frac{1}{10}  và 2frac{9}{10}$

d. $3frac{4}{10} và 3frac{2}{5}$

Trả lời:

a. $3frac{9}{10} và  2frac{9}{10}$

Ta có: $3frac{9}{10}=frac{39}{10}$  

           $2frac{9}{10}=frac{29}{10}$

Vậy:    $3frac{9}{10} > 2frac{9}{10}$

b. $3frac{4}{10} và  3frac{9}{10}$

Ta có: $3frac{4}{10}=frac{34}{10}$  

           $3frac{9}{10}=frac{39}{10}$

Vậy:    $3frac{4}{10} <  3frac{9}{10}$

c. $5frac{1}{10}  và 2frac{9}{10}$

Ta có: $5frac{1}{10}=frac{51}{10}$  

           $2frac{9}{10}=frac{29}{10}$

 Vậy:  $5frac{1}{10} > 2frac{9}{10}$

d. $3frac{4}{10} và 3frac{2}{5}$

Ta có: $3frac{4}{10}=frac{34}{10}= frac{17}{5}$  

           $3frac{2}{5}=frac{17}{5}$

Vậy:    $3frac{4}{10} = 3frac{2}{5}$

Bài tập 3: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a. $1frac{1}{2}+1frac{1}{3}$

b. $2frac{2}{3}-1frac{4}{7}$

c. $2frac{2}{3}times 5frac{1}{4}$

d. $3frac{1}{2} : 2frac{1}{4}$

Trả lời:

a. $1frac{1}{2}+1frac{1}{3}=frac{3}{2}+frac{4}{3}=frac{9}{6}+frac{8}{6}=frac{17}{6}$

b. $2frac{2}{3}-1frac{4}{7}=frac{8}{3}-frac{11}{7}=frac{56}{21}-frac{33}{21}=frac{23}{21}$

c. $2frac{2}{3}times 5frac{1}{4}=frac{8}{3}times frac{21}{4}=frac{168}{12}=14$

d. $3frac{1}{2} : 2frac{1}{4}=frac{7}{2} :  frac{9}{4}=frac{28}{18}=frac{14}{9}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button