Giáo Dục

Giải toán 5 bài : Ôn tập về giải toán trang 17, 18

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Ôn tập về giải toán trang 17, 18. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: a. Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng $frac{7}{9}$ số thứ hai….

a. Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng $frac{7}{9}$ số thứ hai. Tìm hai số đó.

b. Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng $frac{9}{4}$ số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài : Ôn tập về giải toán trang 17, 18

Trả lời:

a. Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35

Số thứ hai là: 80 – 35 = 45

Đáp số: Số thứ nhất: 35

               Số thứ hai: 45.

 

b. Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44

Số thứ nhất là 44 + 55 = 99

Đáp số: Số thứ nhất: 99

                Số thứ hai:44.

Bài tập 2: Số lít nước mắm loại I nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

Trả lời:

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là: 

3 – 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm loại 2 là:

(12 : 2) x 1 = 6 ( lít)

Số lít nước mắm loại 1 là:

6 x 3 = 18 (lít)

Đáp số: Nước mắm loại 1: 6 lít

             Nước mắm loại 2: 18 lít 

Bài tập 3: Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằng $frac{5}{7}$ chiều dài.

a. Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

b. Người ta sử dụng $frac{1}{25}$ diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

Trả lời:

a. Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 7 = 12 ( phần)

Nửa chu vi vườn hoa hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 (m2)

Chiều rộng vườn hoa là:

(60 : 12) x 5 = 25 ( m2)

Chiều dài vườn hoa là:

60 – 25 = 35 (m2)

b. Diện tích của hình chữ nhật là: 

25 x 35 = 875 (m2)

Diện tich lối đi chiếm số m2 là:

875 x $frac{1}{25}$ = $frac{875}{25}$= 35 ( m2)

Đáp án: a. Chiều rộng: 25 m2. Chiều dài: 35 m2

             b. Lối đi : 35 m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button