Giáo Dục

Giải toán 5 bài : So sánh hai phân số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: So sánh hai phân số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: ĐIền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào chỗ trống (> < =)

$frac{4}{11}$ …. $frac{6}{11}$               $frac{6}{7}$ …. $frac{12}{14}$

$frac{15}{17}$ …. $frac{10}{17}$          $frac{2}{3}$ ….. $frac{3}{4}$

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài : So sánh hai phân số

Trả lời:

 • $frac{4}{11}$ < $frac{6}{11}$ Vì hai phân số cùng mẫu, phân nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn 6 > 4          
 • (frac{6}{7} = frac{12}{14}). Rút gọn phân số $frac{12}{14} = frac{12:2}{14:2} = frac{6}{7}$
 • (frac{15}{17} > frac{10}{17}) . Vì hai phân số cùng mẫu, phân nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn 15 > 10

Tiến hành quy đồng 2 phân số (frac{2}{3} và frac{3}{4}). Mẫu số chung là 3 x 4  = 12

 • $frac{2}{3} = frac{2times4}{3times4} = frac{8}{12}$
 • $frac{3}{4} = frac{3times3}{4times3} = frac{9}{12}$

Do $frac{8}{12} < frac{9}{12}$ nên $frac{2}{3} <  frac{3}{4}$

Bài tập 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a. (frac{8}{9}; frac{5}{6};frac{17}{18})                               

b. (frac{1}{2}; frac{3}{4};frac{5}{8}).

Trả lời:

Gợi ý: Để sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn, các em cần phải quy đồng các phân số ở câu a về một mẫu số chung và ở câu b một mẫu số chung. Sau khi quy đồng mẫu số xong, các em tiến hành so sánh tử số, tử số lớn thì phân số lớn, tử số bé thì phân số bé để sắp xếp cho đúng.

a. Mẫu số chung của ba phân số là 18 ta tiến hành quy đồng:

 • $frac{8}{9}=frac{8times 2}{9times 2}=frac{16}{18}$
 • $frac{5}{6}=frac{5times 3}{6times 3}=frac{15}{18}$
 • $frac{17}{18}$

Vậy, thứ tự các phân số từ bé đến lớn là: $frac{5}{6}$ => $frac{8}{9}$ =>$frac{17}{18}$

b. Mẫu số chung của ba phân số là 8 ta tiến hành quy đồng

 • $frac{1}{2}=frac{1times 4}{2times 4}=frac{4}{8}$
 • $frac{3}{4}=frac{3times 2}{4times 2}=frac{6}{8}$
 • $frac{5}{8}$

Vậy, thứ tự các phân số từ bé đến lớn là: $frac{1}{2}$ =>$frac{5}{8}$ =>$frac{3}{4}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button