Giáo Dục

Giải toán 5 bài: Tính chất cơ bản của phân số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Tính chất cơ bản của phân số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Rút gọn các phân số: $frac{15}{25}$; $frac{18}{27}$; $frac{36}{64}$.

Trả lời:

Áp dụng tính chất rút gọn phân số ở bài trước đã học ta tiến hành rút gọn các phân số như sau:

a. $frac{15}{25}= frac{15:5}{25:5}=frac{3}{5}$

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài: Tính chất cơ bản của phân số

b. $frac{18}{27}= frac{18:9}{27:9}=frac{2}{3}$

c. $frac{36}{64}= frac{36: 4}{64:4}=frac{9}{16}$

Bài tập 2: Quy đồng mẫu các phân số: 

a. $frac{2}{3}$ và $frac{5}{8}$

b. $frac{1}{4}$ và $frac{7}{12}$

c. $frac{5}{6}$ và $frac{3}{8}$

Trả lời:

a. Hai phân số $frac{2}{3}$ và $frac{5}{8}$ có mẫu số chung là: 3 x 8 = 24

 • $frac{2}{3}= frac{2times 8}{3times 8}=frac{16}{24}$           
 • $frac{5}{8}= frac{5times 3}{8times 3}=frac{15}{24}$

b. Hai phân số $frac{1}{4}$ và $frac{7}{12}$ có mẫu số chung là: 12. Vì 12:4 = 3 nên tachỉ cần quy đồng phân số thứ nhất và giữ nguyên phân số thứ hai.

 • $frac{1}{4}= frac{1times 3}{4times 3}=frac{3}{12}$
 • $frac{7}{12}$

c. Hai phân số $frac{5}{6}$ và $frac{3}{8}$có mẫu số chung là: 24

 • $frac{5}{6}= frac{5times 4}{6times 4}=frac{20}{24}$          
 • $frac{3}{8}= frac{3times 3}{8times 3}=frac{9}{24}$ 

Bài tập 3: Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây: (frac{2}{5};frac{4}{7};frac{12}{30};frac{12}{21};frac{20}{35};frac{40}{100}.)

Trả lời:

Gợi ý: Để tìm các phân số bằng nhau thì các em tiến hành rút gọn các phân số chưa tối giản sau đó tìm những cặp phân số bằng nhau

Rút gọn phân số:

 • $frac{12}{30}= frac{12:6}{30:6}=frac{2}{5}$
 • $frac{12}{21}= frac{12:3}{21:3}=frac{4}{7}$
 • $frac{20}{35}= frac{20:5}{35:5}=frac{4}{7}$
 • $frac{40}{100}= frac{40:20}{100:20}=frac{2}{5}$

Vậy các phân số bằng nhau là:

 • $frac{2}{5}$ = $frac{12}{30}$ = $frac{40}{100}$
 • $frac{4}{7}$ = $frac{12}{21}$ = $frac{20}{35}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button