Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

Giải toán 6 tập 1 bài: Đoạn thẳng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

Giải bài tập 33: Điền vào chỗ trống…

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm …

Bài giải:

Ta có:

a) Hình gồm hai điểm R, S và tất cả các điểm nằm giữa R và S được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R, S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

Hình vẽ minh họa:

 

 

b)  Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa P, Q.

Hình vẽ minh họa:

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

Giải bài tập 34: Trên đường thẳng…

Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?

Bài giải:

Ta có hình vẽ:    

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳngGiải toán 6 bài: Đoạn thẳngGiải toán 6 bài: Đoạn thẳng   

                                           

== > Có 3 đoạn thẳng, đó là AB, AC, BC.

Giải bài tập 35: Gọi M là …

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

Bài giải:

Hình vẽ minh họa:

Điểm M trùng với điểm A:

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

Điểm M nằm giữa 2 điểm A, B:

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

Điểm M trùng với điểm B:

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

==>  Chọn đáp án D. ( Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B ).

Giải bài tập 36: Xét ba đoạn thẳng…

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình vẽ 36 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?

b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào?

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng nào?

 

Bài giải:

Ta có:

a) Đường thẳng a không đi qua mút của đoạn thẳng nào.

b) Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB, AC.

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng BC.

Giải bài tập 37: Lấy ba điểm…

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

Giải bài tập 38: Vẽ hình…

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

Giải bài tập 39: Vẽ hình…

Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I. Vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L. Kiểm tra xem các điểm I, K, L có thẳng hàng hay không?

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

 

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Đoạn thẳng

==>  Ba điểm I, K, L thẳng hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button