Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

Giải toán 6 tập 1 bài: Ôn tập phần Hình học. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

Giải bài tập 1: Đoạn thẳng AB là gì?…

Đoạn thẳng AB là gì?

Bài giải:

Ta có:

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Hình vẽ minh họa:

Giải bài tập 2: Cho ba điểm…

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

Giải bài tập 3: Đánh dấu hai điểm …

a) Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My.

b) Xác định điểm S trên đường thẳng a sao cho S, A, N thẳng hàng. Trong trường hợp đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì có vẽ được điểm S không? Vì sao?

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

Nếu  AN song song với đường thẳng a thì không vẽ được điểm S vì hai đường thẳng song song không có điểm chung.

Hình vẽ minh họa:

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

Giải bài tập 4: Vẽ bốn đường thẳng …

Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có).

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

TH 1: 4 đường thẳng cắt nhau.

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

TH 2: 4 đường thẳng song song

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

TH 3: 1 đường thẳng cắt 3 đường thẳng

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

Giải bài tập 5: Cho ba điểm…

Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, CA? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

Vì B nằm giữa A, C =>  AB + BC = AC.

Chỉ đo 2 lần, ta có 3 cách sau để xác định độ dài AB, BC, AC.

Cách 1:

Đo độ dài hai đoạn thẳng AB và BC

=> AC = AB + BC.

Cách 2:

Đo độ dài hai đoạn thẳng AB và AC

=> BC = AC – AB.

Cách 3:

Đo độ dài hai đoạn thẳng BC và AC

=> AB = AC – BC.

Giải bài tập 6: Cho đoạn thẳng…

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B hay không? Vì sao?

b) So sánh AM và MB.

c) M có là trung điểm của AB không?

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

a)

Trên tia AB có M, B mà AM = 3cm < AB = 6cm

=> điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

b) Vì M nằm giữa A và B 

=> AM + MB = AB

=> MB = AB – AM = 6 – 3 = 3cm.

Ta thấy AM = 3cm = MB.

Vậy AM = MB.

c)

Vì M nằm giữa A, B và AM = MB (hay M cách đều AB)

=> M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Giải bài tập 7: Cho đoạn thẳng…

Cho đoạn thẳng AB dài 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

=> MA = MB = AB : 2 = 7:2 = 3,5 cm.

Cách vẽ:

  • Trên giấy, các bạn chấm một điểm A.
  • Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A.
  • Theo cạnh thước, tìm vạch chỉ 3,5cm ; 7cm và đánh dấu đó là M và B sau đó kẻ đường thẳng từ A tới B là xong.

Giải bài tập 8: Vẽ hai đường thẳng…

Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm, OD = 2OB.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học

Các bước vẽ:

  1. Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O
  2. Trên đường thẳng xy: lấy A thuộc tia Ox, lấy C thuộc tia Oy sao cho OA = OC = 3cm
  3. Trên đường thẳng zt:
  • Lấy B thuộc tia Ot sao cho OB = 2cm.
  • Lấy D thuộc tia Oz sao cho OD = 2OB = 2.2 = 4cm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button