Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố

Giải toán 6 tập 1 bài: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải toán 6 bài: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố

Giải bài tập 115: Các số sau là …

Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?

312  ;    213  ;   435  ;   417  ;   3311  ;  67 

Bài giải:

Ta có:

 • Các số 312, 213, 435, 417 có tổng chia hết cho 3 nên chúng chia hết cho 3.

          => Các số đó là hợp số.

 • Số 3311 chia hết cho 11 nên số này là hợp số.
 • Số 67 là số nguyên tố.

Giải bài tập 116: Gọi P là tập hơp…

Gọi P là tập hơp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ , ∉ hoặc ⊂ vào ô trống cho đúng:

Bài giải:

Ta có:

Giải toán 6 bài: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố

Giải bài tập 117: Dùng bảng nguyên tố …

Dùng bảng nguyên tố ở cuối sách tìm các số nguyên tố trong các số sau:

117  ;  131  ;   313  ;   469  ;  647

Bài giải:

Sử dụng bảng nguyên tố tra khảo:

=> Các số 131; 313; 647 là số nguyên tố.

Giải bài tập 118: Tổng (hiệu) sau…

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?

a) 3.4.5 + 6.7        

b) 7.9.11.13 – 2.3.4.7

c) 3.5.7 + 11.13.17        

d) 16 354 + 67 541

Bài giải:

a) 3.4.5 ⋮ 2 và 6.7 ⋮ 2 => (3.4.5 + 6.7) ⋮ 2

Vậy 3.4.5 + 6.7 là hợp số.

b) 7.9.11.13 ⋮ 7 và 2.3.4.7 ⋮ 7 => (7.9.11.13 – 2.3.4.7) ⋮ 7

Vậy 7.9.11.13 – 2.3.4.7 là hợp số.

c) Hai tích 3.5.7 và 11.13.17 đều là các số lẻ => tổng của chúng là số chẵn, do đó tổng này chia hết cho 2.

Vậy 3.5.7 + 11.13.17 là hợp số.

d) Tổng 16 354 + 67 541 có số tận cùng là 5 (vì 4 + 1 = 5) nên chia hết cho 5.

Vậy 16 354 + 67 541 là hợp số.

Giải bài tập 119: Thay chữ số…

Thay chữ số vào dấu * để được hợp số:   1¯¯¯¯¯  ;  3¯¯¯¯¯

Bài giải:

Nhận xét :  11, 13, 17, 19, 31, 37 là các số nguyên tố.

=>  Các số là hợp số là:

 • 1¯¯¯¯¯  là 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18.
 • 3¯¯¯¯¯  là 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39.

Giải bài tập 120: Thay chữ số …

Thay chữ số vào dấu * để được các số nguyên tố:  5¯¯¯¯¯  ;  9¯¯¯¯¯

Bài giải:

Ta có các số nguyên tố :

 • 5¯¯¯¯¯  là 53, 59, 97.
 • 9¯¯¯¯¯  là 97.

Giải bài tập 121: Tìm số tự nhiên …

a) Tìm số tự nhiên k để 3.k là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên k để 7.k là số nguyên tố.

Bài giải:

a)

 • Nếu k = 0 thì 3.k = 3.0 = 0 không phải là số nguyên tố.
 • Nếu k = 1 thì 3.k = 3.1 = 3 là số nguyên tố.
 • Nếu k = 2 thì 3.k = 3.2 = 6 chia hết cho 1, 2, 3, 6 nên không phải là số nguyên tố.
 • Nếu k > 2 thì 3.k sẽ có ít nhất 3 ước là 1, 3, và k nên 3.k không phải là số nguyên tố.

Vậy, để 3.k là số nguyên tố thì k = 1.

b) Tương tự ta có:

 • Nếu k = 0 thì 7.k = 7.0 = 0 không phải là số nguyên tố.
 • Nếu k = 1 thì 7.k = 7.1 = 7 là số nguyên tố.
 • Nếu k = 2 thì 7.k = 7.2 = 14 chia hết cho 1, 2, 7, 14 nên không phải là số nguyên tố.
 • Nếu k > 2 thì 7.k sẽ có ít nhất 3 ước là 1, 7, và k nên 7.k không phải là số nguyên tố.

Vậy, để 7.k là số nguyên tố thì k = 1.

Giải bài tập 122: Điền dấu “X”…

Điền dấu “X” vào ô thích hợp:

Giải toán 6 bài: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố

Bài giải:

Ta có kết quả:

Giải toán 6 bài: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố

Giải bài tập 123: Trang 48 – sgk toán 6 tập 1

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá a tức là p2a:

Giải toán 6 bài: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố

Bài làm:

Ta có kết quả:

Giải toán 6 bài: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố

Giải bài tập 124: Trang 48 – sgk toán 6 tập 1

Máy bay có động cơ ra đời năm nào?

Máy bay có động cơ ra đời năm abcd¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ , trong đó:

a là số có đúng một ước;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c khác 1;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Bài làm:

Từ những gợi ý, ta có:

 • a là số có đúng một ước nên a = 1.
 • b là hợp số lẻ nhỏ nhất nên b = 9.
 • c không phải là số nguyên tố, không là hợp số và c khác 1 nên c = 0.
 • d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất nên d = 3.

Vậy máy bay có động cơ ra đời vào năm 1903.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button