Giáo Dục

Giải toán lớp 4 bài: Nhân với số có một chữ số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Nhân với số có một chữ số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

a. 341 231 x 2 ; 214 325 x 4

b. 102 426 x 5; 410 536 x 3

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 bài: Nhân với số có một chữ số

Trả lời:

Bài tập 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m 2 3 4 5
201 634        

Trả lời:

m 2 3 4 5
201 634 x m 403 268 604 902 806 536 1 008 170

Bài tập 3: Tính:

a. 321 475 + 423 507 x 2; 843275 – 123 568 x 5

b. 1 306 x 8 + 24 573; 609 x 9 – 4 845

Trả lời:

a. 321 475 + 423 507 x 2

    = 321 475 + 847 014

    = 1 168 489

   843 275 – 123 568 x 5

   = 843 275 –  617 840

   = 225 435

b. 1 306 x 8 + 24 573

    = 10 448 + 24 573

    = 35 021

    609 x 9 – 4 845

    = 5 481 – 4 845  

    = 636

Bài tập 4: Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được….

Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Trả lời:

Tổng số truyện mà 8 xã vùng thấp nhận được là:

           850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Tổng số truyện mà 9 xã vùng cao nhận được là:

           980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Tổng số truyện mà huyện đó nhận được là:

          6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện) 

                      Đáp số: 15620 (quyển truyện) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button