Giáo Dục

Giải vật lí 10 bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều – sách giáo khoa vật lí 10 trang 106. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 10 bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều:

  1. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy;
  2. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

Bạn đang xem: Giải vật lí 10 bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

 

Biểu thức: F = F1 + F2

$frac{F_{1}}{F_{2}} = frac{d_{2}}{d_{1}}$ (chia trong)

Chú ý: 

  1. Tổng hợp hai lực song song cùng chiều giúp ta hiểu thêm về trọng tâm của vật. Đặc biệt, đối với những vật có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm của vật nằm ở tâm đối xứng của vật.
  2. Khi phân tích một lực F thành hai lực F1 và F2 thành phần song song và cùng chiều với F, ta có: F1 + F2 = F và $frac{F_{1}}{F_{2}} = frac{d_{2}}{d_{1}}$

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực…

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều?

Bài giải:

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều:

  1. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy;
  2. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

Biểu thức:

F = F1 + F2

$frac{F_{1}}{F_{2}} = frac{d_{2}}{d_{1}}$ (chia trong)

Giải câu 2: Một người gánh một thùng gạo nặng…

Một người gánh một thùng gạo nặng 300 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 1 m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu  một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

Bài giải:

Lực tác dụng lên vai người gánh chính là tổng hợp lực của trọng lực của thùng gạo và thùng ngô.

Áp dụng quy tắc tổng hợp lực, vai người gánh phải chịu một lực là:

F = Pngô + Pgạo = 200 + 300 = 500 N

Điểm đặt của vai là:

$frac{P_{gạo}}{P_{ngô}} = frac{d_{2}}{d_{1}}$ $Leftrightarrow $ $frac{d_{2}}{d_{1}} = frac{3}{2}$

Lại có: d1 + d2 = 1 (m)

Vậy vai người cần đặt cách bên quang gánh chứa thùng gạo d1 = 40 cm, chứa thùng ngô một khoảng: d2= 60 cm

Giải câu 3: Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng…

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1 000 N. Điểm treo cỗ máy cách vai người trước 60 cm và cách vai người sau 40 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Bài giải:

Áp dụng quy tắc phân tích lực, lực tổng hợp tác dụng lên vai của hai người là: F = 1 000 N

Ta có: $frac{F_{1}}{F_{2}} = frac{d_{2}}{d_{1}}$ $Leftrightarrow $ $frac{F_{1}}{F_{2}} = frac{40}{60} = frac{2}{3}$

Giải hệ gồm hai phương trình trên, ta được F1 = 400 N, F2 = 600 N

Lực tác dụng lên người đi trước là F1 = 400 N, người đi sau là F2 = 600 N

Giải câu 4: Một tấm ván nặng 240 N được bắc…

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4 m và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

A. 160N;

B. 80N;

C. 120N;

 D. 60N.

Bài giải:

Chọn đáp án B

Giải thích:

Áp dụng quy tắc hợp lực, ta có hệ phương trình sau: 

Pván = FA + FB = 240 N

$frac{F_{A}}{F_{B}} = frac{d_{B}}{d_{A}}$ $Leftrightarrow $ $frac{F_{A}}{F_{B}} = frac{1,2}{2,4} = frac{1}{2}$

Giải hệ phương trình trên, lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A là: FA = 80 N

Giải câu 5: Hãy xác định trọng tâm của một bản…

Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7)

Bài giải:

Chia bản phẳng thành hai phần:

Một hình chữ nhật có chiều dài là 9 cm, chiều rộng là 6 cm.

Một hình vuông có cạnh là 3 cm

Do bản mỏng đồng chất, phẳng, nên trọng tâm của các phần chính là tâm đối xứng của hình đó và được biểu diễn trên hình vẽ.

Trọng tâm của bản phẳng ban đầu nằm trên đường thẳng nối hai trọng tâm của hai thành phần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button