Giáo Dục

Giải vật lí 11 bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì (Phần 1)

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì (Phần 1) – sách giáo khoa vật lí 11. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 11 bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì (Phần 1) nhé.

Câu trả lời:

“>

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài 

Giải câu 1: Tính chất của ảnh ảo A’B’ tạo bởi…

Hãy nêu rõ:

Bạn đang xem: Giải vật lí 11 bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì (Phần 1)

– Tính chất của ảnh ảo A’B’ tạo bởi thấu kính phân kì đối với vật thật AB

– Quy ước về dấu đại số của các đại lượng d, d’, f’ trong công thức (35.1)

Trả lời: 

  • Ảnh ảo A’B’ tạo bởi vật thật AB là ảnh có kích thước nhỏ hơn vật, và cùng chiều so với vật.
  • Quy ước về dấu đại số của các đại lượng f,d,d’: 
    • d’ , f lấy giá trị âm 
    • d lấy giá trị dương

Giải câu 2: Muốn thấu kính hội tụ Lo tạo ra…

Muốn thấu kính hội tụ Lo tạo ra ảnh thật A’B’ lớn hơn vật thật AB (Hình 35.2a), ta cần phải chọn khoảng cách từ vật AB và từ màn ảnh M đến thấu kính hội tụ Lo thỏa mãn điều kiện gì so với tiêu cự của thấu kính này ?

Trả lời: Muốn tháu kính hội tụ Lo tạo ra ảnh thật A’B’ lớn hơn vật thật AB thì vật AB phải nằm trong khoảng từ f đến 2f, tức là f < d < 2.f, khi đó khoảng cách từ màn M đến thấu kính hội tụ Lo được tính theo công thức : $d’=frac{d.f}{d-f}$

Giải câu 3: Muốn ảnh cuối cùng của vật AB tạo…

Muốn ảnh cuối cùng của vật AB tạo bởi hệ thấu kính (L,Lo) bố trí như hình 35.2 là ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ Lo phải lớn hơn hay nhỏ hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ Lo ? Giải thích tại sao.

Trả lời: 

Khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ Lo phải lớn hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ Lo

Vì  ảnh cuối cùng của vật AB là ảnh thật, nên ảnh sẽ ngược chiều với vật, do đó số phóng đại của ảnh sau cùng phải nhỏ hơn 0 ( k < 0 )

Mà k = k2 . k1 = $(frac{-d’_{2}}{d_{2}}).(frac{-d’_{1}}{d_{1}}$, d’1 âm, d1 dương nên $frac{d’_{2}}{d_{2}}$ > 0

$Leftrightarrow$ d2 > f2 

Gọi L là khoảng cách hai thấu kính => d2 = L – d’1

$Leftrightarrow$ L – d’1 > f2

Vì d’1 < 0 nên để đảm bảo L – d’1 > f2 thì L > f2 

Vậy muốn ảnh cuối cùng của vật AB tạo bởi hệ thấu kính (L,Lo) bố trí như hình 35.2 là ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ Lo phải lớn hơn  tiêu cự của thấu kính hội tụ Lo 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button