Giáo Dục

Giải vật lí 12 bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha – sách giáo khoa vật lí 12. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 12 bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ

Động cơ điện: gồm một dòng điện, một khung dây và một từ trường.

Bạn đang xem: Giải vật lí 12 bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng từ và tác dụng của từ trường quay. Khung dây dẫn đặt trong từ trường quay sẽ quay theo từ trường với tốc độ nhỏ hơn (Động cơ không đồng bộ)

2. Động cơ không đồng bộ ba pha

a) Cấu tạo

Gồm: 2 phần:

  • Roto: là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay. Để tăng hiệu quả, người ta thường ghép nhiều khung dây dẫn giống nhau chung trục quay tạo thành lồng hình trụ (roto lồng sóc).
  • Stato: gồm ba cuộn dây giống hệt nhau, có trục đồng quy tại tâm O của vòng tròn, hợp với nhau một góc 1200 từng đôi một, tạo nên từ trường quay.

b) Nguyên tắc hoạt động:

Dựa trên nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ (hiện tượng cảm ứng từ và tác dụng của từ trường quay).

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 2: Nếu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động…

Nếu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.

Bài giải:

a) Cấu tạo

Gồm: 2 phần:

  • Roto: là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay. Để tăng hiệu quả, người ta thường ghép nhiều khung dây dẫn giống nhau chung trục quay tạo thành lồng hình trụ (roto lồng sóc).
  • Stato: gồm ba cuộn dây giống hệt nhau, có trục đồng quy tại tâm O của vòng tròn, hợp với nhau một góc 1200 từng đôi một, tạo nên từ trường quay.

b) Nguyên tắc hoạt động:

Dựa trên nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ (hiện tượng cảm ứng từ và tác dụng của từ trường quay).

Giải câu 1: Phát biểu nguyên tắc hoạt động của…

Phát biểu nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.

Bài giải:

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ: khung dây dẫn kín đặt trong từ trường quay sẽ quay theo từ trường đó với tốc độ nhỏ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button