Giáo Dục

Giải vật lí 6 bài 10: Lực kế Phép đo lực Trọng lượng và khối lượng

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 10: Lực kế Phép đo lực Trọng lượng và khối lượng – trang 34 sách giáo khoa vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 10: Lực kế Phép đo lực Trọng lượng và khối lượng nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Lực kế

  • Lực kế là dụng cụ dụng cụ dùng để đo lực.
  • Có nhiều loại lực kế nhưng lực kế thường dùng là lự kế lò xo.
  • Có lực kế đo lực kéo, lực kế đo lực đẩy.

2. Cách đo lực bằng lực kế

Bạn đang xem: Giải vật lí 6 bài 10: Lực kế Phép đo lực Trọng lượng và khối lượng

  • Ước lượng cường độ lực cần đo.
  • Chọn lực kế có GHD và ĐCNN thích hợp.
  • Đối với lực kế lò xo, thoạt tiên ta phải chỉnh số 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa có lực tác dụng thì kim chỉ kim loại nằm đúng vạch số 0. Cho lực cần đo vào lò xo của một lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương thẳng đứng.

3. Hệ thức lên hệ giữa trọng lực và khối lượng của một vật 

P = 10m

trong đó :P là trọng lượng (đơn vị niutơn)

m là khối lượng (đơn vị kilogam)

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Dùng từ thíc…

Dùng từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trông của các câu sau:

“kim chỉ thị, bảng chia độ, lò xo”

Lực kế có một chiếc (1)…..  một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia gắn một cái móc và một cái (2) ….

Kim chỉ thi chạy trên một (3)……

Bài giải:

Lực kế có một chiếc lò xo một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia gắn một cái móc và một cái kim chỉ thị.

Kim chỉ thi chạy trên một bảng chia độ.

Giải câu 2: Hãy tìm hiểu ĐCNN…

Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.

Bài giải:

Dựa vào kiến thức đã học về ĐCNN và GHĐ, các em tự tìm ĐCNN và GHĐ của nhóm.

Giải câu 3: Dùng từ thích hợp…

Dùng từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

“phương, vạch 0, lực cần đo”

Thoạt tiên phải điều chỉnh sô 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1)…. Cho (2)…. tác dụng vào lò xo của lực kế, Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3)…, của lực cần đo

Bài giải:

Thoạt tiên phải điều chỉnh sô 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng vạch 0. Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế, Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương, của lực cần đo

Giải câu 4: Hãy tìm cách đo…

Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa vật lí 6. So sánh kết quả với các bạn trong nhóm.

Bài giải:

Đo cuống sách bắng lực kế, sau đó lấy kết quả so với các bạn trong nhóm.

Giải câu 5: Khi đo phải cầm…

Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? tại sao phải cầm như thế ?

Bài giải:

Khi đo phải để lực kế nằm ở phương thẳng đứng, vì lực cần đo là trọng lực của vật có phương thẳng đứng.

Giải câu 6: Hãy tìm những con…

Hãy tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) …N.

b) Một quả cân có khối lượng (2)…. thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1kg thì có trọng lượng (3)….

Bài giải:

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng 1N.

b) Một quả cân có khối lượng 200g thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1kg thì có trọng lượng 10N.

Giải câu 7: Hãy giải thích…

Hãy giải thích vì sao trên các cân bỏ tủi bán ở ngoài phố ngưới ta không chia độ theo đơn vị Niutơn mà lại chia độ theo đơn vị kilogram? Thực tế các cân bỏ túi là dụng cụ gì?

Bài giải:

Do khối lượng và có trọng lương có quan hệ với nhau: P = 10m, vậy nên khối lượng tỉ kệ thuận với trọng lượng của vật =>chiếc cân có thể chia theo kilogam.

Thực chất cân bỏ túi là một lực kế lò xo.

Giải câu 8: Về nhà, hãy làm thử…

Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.

Bài giải:

Dùng lò xo thiết kế một lực kế bằng lò xo.

Giải câu 9: Một xe tải…

Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niuton.

Bài giải:

P = 10.m = 10.3,2.1000 = 32000N.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button