Giáo Dục

Giải vật lí 6 bài 11: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 11: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng – trang 36 sách giáo khoa vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 11: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khối lượng riêng.

Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một dơn vị thể tích (1 m3) chất đó:

Bạn đang xem: Giải vật lí 6 bài 11: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng

$D = frac{m}{V}$

trong đó: m là khối lượng (kg)

V là thể tích (m3)

Đơn vị khối lượng riêng là kilogam trên mét khối, kí hiệu kg/m3.

2. Trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:

$d = frac{P}{V}$

trong đó: d là trọng lượng riêng (N/m3)

P là trọng lượng (N)

V là thể tích V (m3)

3. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng

$d= 10D$

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Hãy chọn phương án…

Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một.

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó là bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng  riêng của 1 mét khối sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiệc cột.

Để giúp các em chọn, người ta cho biết số liệu sau:

Khi đó chu vi và chiều cao của chiếc cột người ta tính được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9 m3, Mặt khác ngưởi ta cũng đã cân và biết 1 dm3 sắt nguyên chất là 7,8 kg.

Em hãy xác dịnh khối lượng của chiếc cột.

Bài giải:

Khối lượng của 1 dm3 sắt nguyên chất là 7,8 kg.

=> 1000 dm= 1msắt nguyên chất là 7800 kg. 

Vậy khối lượng 0,9msắt nguyên chất là 7800.0,9 = 7020kg.

Giải câu 2: Hãy tính khối lượng…

Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

Bài giải:

Ta có khối lượng riêng của khối đá là : D = 2600 kg / m3.

=>Khối lượng của khối đá có thể tích 0,5 mlà: m = D.V = 2600.0,5 = 1300 (kg)

Giải câu 3: Hãy tìm các ch…

Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công  thức tính khối lượng riêng:

Bài giải:

Ta có công thức : D = m/V

Vậy nên ta điền vào ô trống là : m = D . V

Giải câu 4: Chọn từ thích hợp…

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

Bài giải:

(1) Trọng lượng riêng (N/m3).

(2) Trọng lượng (N).

(3) Thể tích ( m3).

Giải câu 5: Hãy tìm cách…

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân.

Bài giải:

Để xác định trọng lượng riêng của quả nặng ta cần xác định:

Xác định thể tích của quả nặng : Dùng bình chia độ chứa 100 cm3 nước, thể tích tăng trong bình chính là thể tích của nặng.

Xác định trọng lượng riêng của quả nặng: bằng cách đo bằng lực kế.

=>tính được trọng lượng riêng của quả nặng theo công thức: d = P/V.

Giải câu 6: Hãy tính khối lượng…

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3.

Bài giải:

Sắt có khối lượng riêng D = 7800kg/m3

=>Khối lượng của chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3  là: m = D.V = 7800.40 : 1000 = 312 (kg)

Trọng lượng của chiếc dầm là : P = 10.m = 3120 N.

Giải câu 7: Mỗi nhóm học sinh…

Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

Bài giải:

Khối lượng riêng được tính bằng công thức: D = m/V

trong đó m là khối lượng dung dịch muối => m = 0,05 + 0,5 = 0,55 (kg)

=>Khối lượng riêng của nước muối đó là: D = (0,55)/(0,5 : 1000) = 1100 (kg/m3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button