Giáo Dục

Giải vật lí 6 bài 17: Tổng kết chương 1 cơ học phần ôn tập lý thuyết

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 17: Tổng kết chương 1 cơ học phần ôn tập lý thuyết – sách giáo khoa vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 17: Tổng kết chương 1 cơ học phần ôn tập lý thuyết nhé

Câu trả lời:

I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Giải câu 1: Hãy nêu tên các dụng cụ…

Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo:

a) độ dài;               

Bạn đang xem: Giải vật lí 6 bài 17: Tổng kết chương 1 cơ học phần ôn tập lý thuyết

b) thế tích chất lỏng;

c) lực;                     

d) khối lượng.

Bài giải:

Tên các dụng cụ dùng dể:

a) Đo dộ dài là thước.

b) Đo thể tích chất lỏng là bình chia độ, chai, lọ, bình tràn hoặc ca có ghi sẵn dung tích.

c) Đo lực là lực kế.

d) Đo khối lưựng là cân.

Giải câu 2: Tác dụng dẩy, kéo của vật này…

Tác dụng dẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là gì?

Bài giải:

Tác dụng đấy, kéo vật này lên vật khác gọi là lực.

Giải câu 3: Lực lác dụng lên một vật…

Lực lác dụng lên một vật cụ thể gây ra những kết quả gì trên vật?

Bài giải:

Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra kết quả:

 • Làm biến dạng vật hoặc làm thay dối chuyển động của vật.
 • Vừa làm biến dạng vừa làm thay dổi chuyển động của vật.

Giải câu 4: Nếu chi có hai lực tác dụn…

Nếu chi có hai lực tác dụng vào cùng một vật đang dứng yên mà vật vẫn đứng yên thi hai lực đó gọi là hai lực gì?

Bài giải:

Hai lực đó cân bằng nhau.

Giải câu 5: Lực hút của Trái Đất lên các vật…

Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là gì?

Bài giải:

Lực hút của Trái Đất ên các vật gọi là trọng lực hay trọng lưựng của các vật đó.

Giải câu 6: Dùng tay ép hai đầu của một lò xo…

Dùng tay ép hai đầu của một lò xo bút bi lại. Lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là lực gì?

Bài giải:

Lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là lực dàn hồi.

Giải câu 7: Trên vỏ một hộp kem giặt VISO…

Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có ghi 1kg. Số đó chỉ gì?

Bài giải:

1kg là chi số khối lượng kem giặt chứa trong hộp.

Giải câu 8: Hãy tìm từ thích hợp để điền…

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

7800kg / m3 là … của sắt.

Bài giải:

7800kg / m3 là khối lượng riêng của sắt.

Giải câu 9: Hãy tìm từ thích hợp để điền…

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống:

 • Đơn vị đo độ dài là …, kí hiệu là …
 • Đơn vị đo thế tích là …, kí hiệu là …
 • Đơn vị đo lực là …, kí hiệu là …
 • Đơn vị đo khối lượng là …, kí hiệu là …
 • Đơn vị đo khối lưựng riêng là …, kí hiệu là …

Bài giải:

 • Đơn vị đo độ dài là mét, kí hiệu là m.
 • Đơn vị đo thể tích là mét khối, kí hiệu là m3.
 • Đơn vị đo lực là niutơnn kí hiệu là N.
 • Đơn vị đo khôi lượng là kilôgam, kí hiệu là kg.
 • Đơn vị đo khối lượng riêng là kilôgam trẽn mét khôi, kí hiệu là kg/m

Giải câu 10: Viết công thức liên hệ giữa trọng…

Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật.

Bài giải:

Công thức liên hộ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật là:

P = 10m

Trong đó

 • p là trọng lượng (N),
 • m là khối lượng (kg). 

Giải câu 11: Viết công thức tính khối lượng riêng…

Viết công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích.

Bài giải:

D = m/V

Trong đó:

 • D là khối lượng riêng của vật (kg/m3)
 • m là khối lượng của vật (kg)
 • V là thể tích của vật (m3).

Giải câu 12: Hãy nêu tên ba loại máy cơ…

Hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học.

Bài giải:

Ba loại máy cơ đơn giản đã học là:

 • Ròng rọc.
 • Đòn bẩy.
 • Mặt phẳng nghiêng.

Giải câu 13: Hãy nêu tên của máy cơ đơn…

Hãy nêu tên của máy cơ đơn giản mà người ta dùng trong các công việc hoặc dụng cụ sau:

 • Kéo một thùng bê tông lên cao đế đố trần nhà.
 • Đưa một thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải.
 • Cái chắn ôtô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc.

Bài giải:

 • Người ta dùng ròng rọc để kéo một thùng bê tông lên cao để đố trần nhà.
 • Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải.
 • Dùng đòn bẩy làm cái chắn ôtô tại nhừng điểm bán vé trên đường cao tốc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button