Giáo Dục

Giải vật lí 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn – trang 58 sách giáo khoa vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

Bạn đang xem: Giải vật lí 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Tại sao sau khi bị hơ nóng…

Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?

Bài giải:

Khi bị hơ nóng, quả cầu  nở ra nên không lọt qua vòng kim loại.

Giải câu 2: Tại sao sau khi được nhúng vào…

Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

Bài giải:

Khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu co lại nên lọt qua vòng kim loại.

Giải câu 3: Chọn từ thích hợp trong khung…

Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống của các câu sau:

a) Thể tích quả cầu (1)……………….khi quả cầu nóng lên.

b) Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2)………………….

Bài giải:

a) Thể tích quả cầu (1)..tăng….khi quả cầu nóng lên.

b) Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2)…lạnh đi….

Giải câu 4: Từ bảng trên có thể rút ra nhận…

Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau?

Bài giải:

Các chất rắn khác nhau nở ra vì nhiệt khác nhau.

Giải câu 5: Ở đầu cán ( chuôi ) dao, liềm bằng gỗ…

Ở đầu cán ( chuôi ) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt, gọi là cái khâu (H.18.2) dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán?

Bài giải:

Phải nung nóng khâu dao, liềm vì khi được nung nóng, khâu nở ra để lắp vào cán, khi nguội đi khâu co lại siết chặt vào cán.

Giải câu 6: Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu…

Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng.

Bài giải:

Cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại là ta nung nóng vòng kim loại.

Giải câu 7: Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu…

Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rắng, ở Pháp tháng Một đang là mùa đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ.

Bài giải:

Vào mùa hạ nhiệt độ tăng lên làm cho thép nở ra nên tháp cao lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button