Giáo Dục

Giải vật lí 6 bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 2: Đo độ dài (tiếp theo) – trang 9 vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 2: Đo độ dài (tiếp theo) nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Cách đo độ dài.

  • Ước lượng độ dài vật cần đo để sử dụng thước đo có GHĐ và ĐCNN thích hợp.
  • Đặt thước đúng quy cách (đặt dọc theo vật cần đo, một đầu của vật phải trùng với vạch số 0 của thước).
  • Đặt mắt đúng quy định hướng nhìn vuông góc với cạnh của thước ở đầu kia của vật.
  • Đọc và ghi kết quả (đọc theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật)

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Em hãy cho biết…

Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu ?

Bạn đang xem: Giải vật lí 6 bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)

Bài giải:

Dựa vào kết quả em ước lượng và đo thực tế của các đồ vật bài trước từ đó so sánh 2 kết quả với nhau xem hơn kém nhau bao nhiêu.

Giải câu 2: Em đã chọn

Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?

Bài giải:

Trong bài trước đã  chọn thước dây để đo chiều dài bàn học; chọn thước kẻ để đo chiều dài và rộng SGK Vật lý 6. Do mỗi vật cần đo có độ dài khác nhau nên cần chọn dụng cụ đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp để kết quả đo chính  xác nhất.

Giải câu 3: Em đặt thước…

Em đặt thước đo như thế nào ?

Bài giải:

Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo không để bị lệch, sau đó vạch số 0 ngang với một đầu của vật.

Giải câu 4: Em… đặt mắt nhìn

Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ?

Bài giải:

Để nhìn kết quả đo chính xác cần đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.

Giải câu 5: Nếu đầu cuối…

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào ?

Bài giải:

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo theo vạch gần nhất.

Giải câu 6: Hãy chọn từ thích…

Hãy chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

“ĐCNN, độ dài, GHĐ, vuông góc, dọc theo, gần nhất, ngang bằng với”

Khi đo độ dài cần:

a) Ước lượng (1)……. cần đo.

b) Chọn thước (2)…….. và có (3)………..thích hợp.

c) Đặt thước (4)………… độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5)………. vạch số 0 của thước.

d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6)….. với cạnh thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)……… với đầu kia của vật.

Bài giải:

a) Ước lượng độ dài cần đo.

b) Chọn thước có ĐCNN và có GHĐ thích hợp.

c) Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước.

d) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

Giải câu 7: Trong các hình sau…

Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (Hình 2.1 SGK) ?

a) Không đặt thước dọc theo chiều dài bút chì.

b) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0.

c) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.

Bài giải:

Hình vẽ đặt đúng thước để đo là hình c)

Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.

Giải câu 8: Trong các hình sau…

Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt để đọc kết quả đo (Hình 2.2 SGK) ?

a) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.

b) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.

c) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

Bài giải:

Đáp án c)

Cách đặt mắt để đọc kết quả đo đúng là đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

Giải câu 9: Quan sát kĩ hình…

Quan sát kĩ hình 2.3 (SGK) và ghi kết quả đo tương ứng.

a) l = (1)…………..

b) l = (2)………….

c) l = (3)……………

Bài giải:

a) l = 7cm

b) l = 7cm

c) l = 7cm

Giải câu 10: Kinh nghiệm cho…

Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó (Hình 2.4 SGK)

Hãy kiểm tra lại xem có đúng không.

Bài giải:

Muốn kiểm tra xem chính xác không ta cần đo 4 đại lượng: độ dài sải tay, chiều cao, độ dài vòng nắm đấm tay, độ dài bàn chân.

Sau đó ta so sánh kết quả vừa đo được, nếu độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân thì chính xác. Cách đo có thể áp dụng trên nhiều người để có kết quả chính xác hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button