Giáo Dục

Giải vật lí 6 bài 8: Trọng lực Đơn vị lực

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 8: Trọng lực Đơn vị lực – trang 27 sách giáo khoa vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 8: Trọng lực Đơn vị lực nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Lò xo có tác dụng…

Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng không ? Lực đó có phương và chiều như thế nào ? Tại sao quả nặng vẫn đứng yên ?

Bài giải:

Lò xo tác động một kéo vào quả nặng (lực đàn hồi). Lực kéo này có phương và chiều cùng với chiều chuyển động của của nặng (thẳng đứng). Quả nặng đứng yên do lực kéo của lo xo bằng với lực hút của trái đất.

Giải câu 2: Điều gì chứng tỏ…

Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn ? Lực đó có phương và chiều như thế nào ?

Bài giải:

Khi buông tay viên phấn rơi thẳng xuống đất. Điều đó chứng tỏ có một lực có phương thẳng đứng, chiều hướng dưới dất tác động vào vật.

Giải câu 3: Tìm từ thích hợp…

Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

“lực hút ; Trái Đất ; cân bằng ; biến đổi”

  • Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực kéo lên phía trên. Thế mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng xuống phía dưới để (1)…….. với lực của lò xo. Lực này do (2)………… tác dụng lên quả nặng.
  • Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị (3)……. Vậy phải có một (4)…….. viên phấn xuống phía dưới. Lực này do (5)…….. tác dụng lên viên phấn.

Bài giải:

  • Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực kéo lên phía trên. Thế mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng xuống phía dưới để cân bằng với lực của lò xo. Lực này do Trái Đất tác dụng lên quả nặng.
  • Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị biến đổi. Vậy phải có một lực hút viên phấn xuống phía dưới. Lực này do Trái Đất tác dụng lên viên phấn.

Giải câu 4: Dùng từ thích hợp…

Dùng từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

“thẳng đứng ; từ trên xuống dưới ; cân bằng; dây dọi”

a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã (1)…… với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của (2)…., tức là phương (3)………

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4)…….

Bài giải:

a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã cân bằng với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của dây dọi, tức là phương thẳng đứng.

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng từ trên xuống dưới.

Giải câu 5: Tìm từ thích hợ…

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu:

Trọng lực có phương (1)…………….và có chiều (2)………

Bài giải:

Trọng lực có phương  thẳng đứng và có chiều từ trên xuống dưới.

Giải câu 6: Treo một dây dọi…

Treo một dây dọi phía trên mặt nước đứng yên của một chậu nước. Mặt nước là nằm ngang. Hãy dùng một thước êke để tìm mối liên hệ giữa phương thẳng đứng và mặt nằm ngang.

Bài giải:

Phương thẳng đứng và phương ngang tạo với nhau 1 góc vuông .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button