Giáo Dục

Giải vật lí 6 bài 9: Lực đàn hồi

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 9: Lực đàn hồi – trang 32 sách giáo khoa vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 9: Lực đàn hồi nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng

  • Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc giãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên. Biến dạng của lò xo có đặc tính như trên là biến dạng đàn hồi và lò xo là vật có tính đàn hồi.

Bạn đang xem: Giải vật lí 6 bài 9: Lực đàn hồi

  • Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài sau khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của nó: l – l0. (l0 là độ dài tự nhiên, l là chiều dài sau khi biến dạng)

2. Đặc điểm của lực đàn hồi

  • Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi nên các vất tiếp xúc với hai đầu của nó.

  • Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Tìm từ thích hợp…

Tìm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống của câu sau:

“bằng, tăng lên, dãn ra”

Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị (1)…., Chiều dài của nó (2)…..khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại (3)…. chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

Bài giải:

Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị dãn ra, Chiều dài của nó tăng lên khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại bằng chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

Giải câu 2: Hãy tính độ biến dạng…

Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1,2,3 quả nặng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp của bảng 9.1 (SGK).

Bài giải:

Cách tính trọng lượng các quả nặng: khối lượng . 10 (m)

Cách đo chiều dài lo xo: 

  • Đo chiều dài tự nhiên của lò xo (khi chưa có quả nặng)
  • Sau đó mỗi khối lượng của quả nặng treo lò xo có độ dài khác nhau. đo độ dài đó.

Từ chiều dài tự nhiên và chiều dài khi treo quả nặng thì tính được độ biến dạng của lò xo.

Giải câu 3: Trong thì nghiệm…

Trong thì nghiệm vẽ ở hình 9.2. khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng  với lực nào?

Bài giải:

Khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng  với trọng lực.

Giải câu 4: Chọn câu đúng…

Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Bài giải:

Đáp án C

Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Giải câu 5: Dựa vào bảng 9.1…

Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau :

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1)….

b) Khi độ biến dạng tăng gấp 3 thì thực đàn hồi (2)…..

Bài giải:

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi tăng gấp đôi.

b) Khi độ biến dạng tăng gấp 3 thì thực đàn hồi tăng gấp ba.

Giải câu 6: Hãy trả lời câu hỏi…

Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài:

Một sợi dây cao su và một lò có có tính chất nào giống nhau?

Bài giải:

Sợi dây cao su và lò xo có tính chất giống nhau, đều có tính đàn hồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button