Giáo Dục

Giải vật lí 7 bài 2: Sự truyền ánh sáng

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 2: Sự truyền ánh sáng- trang 6 vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 2: Sự truyền ánh sáng nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
  • Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.
  • Có ba loại chùm sáng: 
    • Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.
    • Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
    • Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn…

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong?

Bài giải:

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo đường ống thẳng.

Bạn đang xem: Giải vật lí 7 bài 2: Sự truyền ánh sáng

Giải câu 2: Hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra…

Hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng hay không?

Đặt ba tấm bìa đục lỗ (hình 2.2 SGK) sao cho mắt nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng qua cả ba lỗ A, B, C

Kiểm tra xem ba lỗ A, B, C trên ba tấm bìa và bóng đèn có nằm trên cùng một đường thẳng không?

Bài giải:

Cách kiểm tra để biết ba lỗ cùng một đường thẳng không: dùng các vật thẳng và dài như que thẳng, sợi chỉ kéo căng,.. xuyên qua lỗ, nếu xuyên được chứng tỏ ba lỗ A, B, C thẳng hàng.

Giải câu 3: Hãy quan sát và nêu đặc điểm…

Hãy quan sát và nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng.

“giao nhau, không giao nhau, loe rộng ra”

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng…..trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng …. trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng…. trên đường truyền của chúng.

Bài giải:

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Giải câu 4: Hãy giải đáp thắc mắc của Hải…

Hãy giải đáp thắc mắc của Hải nêu ra ở phần mở bài.

Bài giải:

Để giải đáp thắc mắc của Hải ta bố trí thí nghiệm như sau: Dùng một miếng bìa có khoét một lỗ nhỏ để che tấm kính của đèn pin đã bật sáng. Trên màn chắn ta sẽ thu được một vệt sáng hẹp gần như là một đường thẳng.

Giải câu 5: Cho ba cái kim. Hãy cắm ba cái kim…

Cho ba cái kim. Hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. Dùng mắt ngắm để điều chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng (không được dùng thước thẳng). Nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì sao lại làm như thế ?

Bài giải:

Do ánh sáng truyền đi theo đường thẳng nên để ba kim có thể thẳng hàng thì ta sẽ không nhận được ánh sáng từ kìm thứ 2 và thứ 3 hắt đến hay nói cách khác ta không nhìn thấy kim thứ 2 và thứ 3. Ta làm theo cách sau:

Bước 1: Cắm hai cái kim thẳng đứng trên một tờ giấy. Dùng mắt ngắm sao cho cái kim thứ nhất che khuất cái kim thứ hai.

Bước 2: Di chuyển cái kim thứ ba đến vị trí kim thứ nhất che khuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button