Giáo Dục

Giải vật lí 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện Chiều dòng điện

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 21: Sơ đồ mạch điện Chiều dòng điện – trang 58 vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện Chiều dòng điện nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.
  • Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1: Sử dụng các kí hiệu trên đây, hãy…

Sử dụng các kí hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này.

Bài giải:

Bạn đang xem: Giải vật lí 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện Chiều dòng điện

Sơ đồ mạch điện của hình 19.3:

Sử dụng các kí hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này. - sgk Vật lí 7 trang 58

Giải câu 2: Hãy vẽ một sơ đồ khác so với…

Hãy vẽ một sơ đồ khác so với sơ đồ đã vẽ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này.

Bài giải:

Hãy vẽ một sơ đồ khác so với sơ đồ đã vẽ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này. - sgk Vật lí 7 trang 58

Giải câu 3: Xem hình 20.4 và so sánh chiều…

Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại.

Bài giải:

Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại. - sgk Vật lí 7 trang 59

Nhìn vào hình 20.4, ta thấy các electron tự do dịch chuyển từ cực dương (+) sang cực âm (-) của pin

Như vậy dòng điện và các electron tự do trong dây dẫn kim loại có chiều dịch chuyển giống nhau (Đều từ cực dương sang cực âm)

Giải câu 4: Hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ…

Hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ mạch điện hình 21.1a để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1b, c, d.

Bài giải:

Với hình 21.1b:

Với hình 21.1c:

Với hình 21.1d:

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài

Giải câu 6: Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động…

Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin dạng ống tròn vỏ nhựa thường dùng (hình 21.2)

a) Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin ? Kí hiệu nào cho bảng trên đây tương ứng với nguồn điện này ? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay về phía cuối đèn pin ?

b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi tên kí hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng.

Bài giải:

a) Nguồn điện của đèn gồm 2 chiếc pin, kí hiệu hai nguồn điện mắc nối tiếp tương ứng với nguồn điện này. Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu đèn pin

b) Sơ đồ mạch điện:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button