Giáo Dục

Giải vật lí 7 bài 24: Cường độ dòng điện

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 24: Cường độ dòng điện – trang 66 vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 24: Cường độ dòng điện nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Số chỉ ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện được kí hiệu bằng chữ I.
  • Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A. Để đo dòng điện có cường độ nhỏ, người ta dùng đơn vị miliampe, kí hiệu là  mA
  • Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1,2: Trên mặt ampe kế có ghi chữ A…

C1.

Bạn đang xem: Giải vật lí 7 bài 24: Cường độ dòng điện

a) Trên mặt ampe kế có ghi chữ A (số đo tính theo đơn vị ampe) hoặc mA (số đo tính theo đơn vi miliampe). Hãy ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của ampe kế ở hình 24.2a và hình 24.2b vào bảng 1

Bảng 1 

Ampe kế GHĐ ĐCNN
Hình 24.2a …..A …..A
Hình 24.2b ….. …..A

b) Hãy cho biết ampe kế nào trong hình 24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiện số.

c) Ở các chốt nối dây dẫn của ampe kế có ghi dấu gì ? (xem hình 24.3)

d) Nhận biết chốt điều chỉnh kim của ampe kế được trang bị cho nhóm em.

C2. Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng của đèn và cường độ dòng điện qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có 

Bài giải:

C1.

a) Bảng 1

Ampe kế GHĐ ĐCNN
Hình 24.2a 100mA 10mA
Hình 24.2b 6A 0,5A

b) Ampe kế trong hình 24.2a và trong hình 24.2b dùng kim chỉ thị

Ampe kế trong hình 24.2c hiện số

c) Ở các chốt nối dây dẫn của ampe kế có một chốt ghi dấu “+” và một chốt ghi dấu “-“

d)  Chốt điều chỉnh kim loại của ampe kế là núm tròn nằm ngay bên dưới gốc quay củà kim chỉ thị.

C2. Nhận xét: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng mạnh thì đèn càng sáng.

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài

Giải câu 3: Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:…

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a) 0,175A = …..mA                                            c) 1250mA = …..A

b) 0,38A = …..mA                                              d) 280mA = …..A

Bài giải:

Ta có 1A = 10$^{3}$ mA

a) 0,175A = 175mA

b) 0,38A = 380mA

c)1250mA = 1,25A

d) 280mA = 0,28A

Giải câu 4: Có bốn ampe kế với giới hạn đo…

Có bốn ampe kế với giới hạn đo như sau:

1) 2 mA

2) 20 mA

3) 250 mA

4) 2 A

Hãy cho biết ampe kế nào đã cho là phù hợp nhất để đo mỗi cường độ dòng điện sau đây:

a. 15 mA

b. 0,15 A

c. 1,2 A.

Bài giải:

a) Chọn ampe kế có giới hạn đo 20mA

b) Chọn ampe kế có giới hạn đo 250mA

c) Chọn ampe kế có giới hạn đo 2A

Giải câu 5: Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình…

Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao ?

Bài giải:

Cách mắc ampe kế đúng chốt “+” của ampe kế nối với cực dương “+” của nguồn , chốt “-” của ampe kế nối với cực âm “-” của nguồn

Vậy ampe kế trong sơ đồ hình 24.4a được mắc đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button